Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

 • Default Alternative Text

  EcoDesign regula

 • Ecodesign regula

EcoDesign regula publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2014.gada 11.jūnijā. Šie jaunie likumdošanas akti paredz, ka maksimālie zudumi transformatoros, kuri nodoti ekspluatācijā pēc 2015.gada 1.jūlija, nedrīkst pārsniegt regulā norādītos līmeņus.

Pēc 2015.gada 1.jūlija vairs nevar tirgot un nodot ekspluatācijā transformatorus, kuri neatbilst šīm minimālajām prasībām, ražotāji ir atbildīgi par šī likuma ievērošanu.

Ilgtermiņa iepirkumus, kuri parakstīti pirms 2014.gada 11.jūnija, drīkst izpildīt līdz to darbības beigām, pat tad, ja piegāde notike pēc 2015.gada 1.jūlija.

Racionāli : Eiropas Savienības apņemšanās

ES ievieš savu «20-20-20» programmu līdz 2020. gadam.
 • Par 20 % samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
 • Par 20 % samazināt enerģijas patēriņu 
 • Sasniegt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 20 % kopējā saražotās enerģijas apjomā 
 • Zudumi elektrības transformatoros veido apmēram 2,5 % no kopējā ES enerģijas patēriņa
Īstenojot jauno regulējumu, līdz 2020. gadam iespējams sasniegt apmēram 16 TWh/gadā ietaupījumu

Ekodizaina uzdevums ir uzlabot divus transformatoru produktu galvenos faktorus:
 • mazināt elektroenerģijas zudumus (1. pakāpe 2015. gadā/ 2. pakāpe 2021. gadā)
 • Izskaidrot un padarīt redzamākus efektivitātes rādītājus.
Maksimālā zudumu līmeņa saskaņošana Eiropas Savienībā.

Pirmo reizi izvirzītas efektivitātes prasības vidēja sprieguma transformatoriem.

EcoDesign ietekme uz transformatoriem

Eļļas un sausajiem transformatoriem līdz 3150kVA noteikts samazināts zudumu līmenis

Vidējas jaudas un elektroenerģijas transformatori:
 • Maksimālās efektivitātes pakāpe (kopā zudumi pie slodzes un zudumi bez slodzes) transformatoriem >3150kVA
 • Līdz šim nav regulējuma par transformatoriem >3150 kVA
 • Sausie transformatori līdz 10 MVA  36 kV
 • Šī regula neskar speciālos transformatorus
 • Būtisks iekārtu izmaksu un svara/izmēru palielinājums
 • Lietošanas izmaksu samazinājums (optimizētas kopējās iekārtas izmaksas visā darbības laikā)
> Oficiālie ES dokumenti