Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

  • Hoe beheers je vlamboog gevaar?

A worker testing the flow of an electrical current in Arc Flash Protection gear, energy efficiency, energy management
Vlamboog gevaar wordt vaak onderschat. Bij werken aan elektrische installaties denken we meestal aan risico’s van een elektrische schok. Het zijn echter de gevolgen van vlambogen die doorgaans grote impact hebben, uiteenlopend van schade aan materieel en installaties tot ernstig persoonlijk letsel.
 
Wat is een vlamboog?
Een vlamboog is het plotseling vrijkomen van energie door een elektrische stroom die via de lucht tussen twee geleiders stroomt. Bij het optreden van een vlamboog komt een grote hoeveelheid hitte, licht, geluid, drukgolf en giftige stoffen vrij. Dit effect komt overeen met een explosie.
 
NEN 1010
Het eerste hoofdstuk van deze normering wijst op de gevaren van vlambogen in installaties. Het nemen van maatregelen voor beperken van het vlamboog risico wordt volgens de NEN 1010 echter niet verplicht gesteld. Voor bedrijfkritische installaties en installaties met verhoogd vlamboog gevaar, bijvoorbeeld verouderde of slecht onderhouden installaties, is het absoluut raadzaam aanvullende maatregelen te nemen om het vlamboog risico te minimaliseren.
 
Risicobeheersing op het gebied van vlamboog gevaren is in twee categorieën in te delen: voorkomen en beperken van gevolgen. 
 
Voorkomen van vlambogen
Vlamboog gevaar gebeurt vaak bij onderhoud of modificatie waarbij de elektrische installatie onvolledig of niet is afgeschakeld. 
De basis voor het voorkomen van een vlamboog in een installatie:
a. Correct ontwerp: Een goed ontworpen installatie biedt een eenvoudige mogelijkheid een installatie geheel of gedeeltelijk  af te schakelen.
b. Degelijke uitvoering: Overzichtelijke vergrendeling van toegang van een verdeelinrichting cruciaal.
c. Goed onderhoud: Onderhoud dient door getrainde monteurs te worden uitgevoerd die zich bewust zijn van de risico’s en werken volgens een juiste werkinstructie.
 
Beperken van gevolgen 
De gevolgen die een vlamboog teweeg kan brengen zijn op diverse manieren te beperken. Het tijdsaspect speelt een cruciale rol: hoe korter de duur van een vlamboog, des te kleiner de effecten. 
 
Verschillende technieken/toepassingen om gevolgen van een vlamboog te beperken: 
  • Vlamboog-vaste verdeelinrichtingen: Zorg dat een vlamboog  niet naar buiten kan treden door schakelkasten die ‘internal arc-proof’ zijn. 
  • Optische vlamboog detectie: Toepassen van een VAMP vlamboog detectiesysteem waarmee een vlamboog zeer snel wordt gedetecteerd. 
  • Onderhoudsschakelaar: Door koppelen met een vermogensschakelaar en onderhoudsstand zal een installatie bij hoge stroom, veroorzaakt door vlamboog, snel automatisch afschakelen. 
  • Intelligente selectieve afschakeling: Vermogensschakelaars met elkaar koppelen zorgt voor snelle afschakeltijd bij hoge vlamboogstroom. 
  • Stroom-limiterende vermogensschakelaars: Stroom-limiterende vermogensschakelaars beperken hoge stroom en de hoeveelheid energie, waardoor de vlamboog wordt geminimaliseerd. 
  • Vlamboog-beschermende kleding: Vlamboog-bestendige beschermende kleding is een laatste redmiddel. Bereken hoeveel vlamboog energie er mogelijk vrij kan komen, en selecteer op basis daarvan passende kleding. 
 
Meer weten over vlambogen en risico’s verlagen?

Onze specialisten werken dagelijks met vraagstukken op het gebied van stroomdistributie, energiemanagement en de meest recente technologieën. Binnen Schneider Electric hebben we daarom veel kennis en ervaring over de mogelijkheden en risico’s van stroomdistributie, waaronder vlambogen. 
 
Heeft u interesse in het volledige artikel over risicobeheersing van vlambogen
Neem contact op met de auteur: Joep Dekker, Grid & Power Distribution System Specialist bij Schneider Electric. 
 
Bekijk ons aanbod gerelateerd aan vlamboogdetectie en verminderen van vlamboog gevaren:
 
Vlamboogdetectie en vlamboogbeveiliging 
VAMP Arc protection, baanbrekende productrange op dit gebied 
 
Overbelastingsbeveiliging en Arc Flash detectie 
De compacte beveiligingsrelais Easergy P3 heeft het allemaal! 
 
Interne vlamboog-vaste schakel- en verdeelinrichtingen 
De Okken laagspannings schakel-en verdeelinrichtingen zijn hoogwaardig en ‘arc-proof’

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

Schneider Electric Nieuws