Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

  • Hoe reduceer je magnetische velden in elektrische installaties?

Default Alternative Text
Enkeladerige kabels in een driehoek formatie of meeraderige kabels dragen bij tot reduceren van uitgestraalde magnetische velden. Tevens heeft de juiste keuze voor een railkokersysteem sterke invloed. 
 
Gezondheid
De magnetische velden in de buurt van hoogspanningslijnen kunnen invloed hebben op de gezondheid. De Gezondheidsraad geeft in hun rapport “Hoogspanningslijnen en gezondheid” van april 2018 een aanbeveling om het beleid uit te breiden naar andere bronnen van langdurige blootstelling aan magnetische velden, zoals transformatorstations en transformatorhuisjes. Met name op kwetsbare locaties als ziekenhuizen, laboratoria met gevoelige instrumenten en kantooromgevingen, is het raadzaam magneetvelden zoveel mogelijk te beperken.
 
Ontstaan van magneetvelden
Magnetische velden worden veroorzaakt door stroomvoerende kabels. Hoe hoger de stroom, hoe hoger het magnetische veld. Een transformator veroorzaakt magnetische velden ook buiten de transformator. Deze zijn echter meestal beperkt en veel lager dan de laagspanningskabels aangesloten op een transformator. En hoe dichter de drie fasen tegen elkaar liggen, des te lager de uitgestraalde magneetvelden, omdat drie fasen de natuurlijke eigenschap hebben elkaar op te heffen.

Configuraties van kabelaanleg

Er zijn een aantal methoden waarop transformatoren worden aangesloten op een distributiepanel.Image1-News-IC-900x500

Uitstraling van magnetische velden door stroomvoerende kabels

Hieronder staan voorbeelden van uitstraling van magnetische velden afhankelijk van de manier van aanleg. Deze impressies zijn vervaardigd met simulatiesoftware voor berekenen van magneetvelden.Image2-News-IC-900x500
Magnetische velden reduceren
Het is aantoonbaar dat magnetische straling minstens een factor twee hoger ligt bij op afstand gelegde kabels. Het devies voor reductie van magnetische straling is derhalve gebruik van enkeladerige kabels in driehoek formatie, of gebruik van meeraderige kabels. Hoe dichter de geleiders tegen elkaar aan liggen, des te lager de uitgestraalde magnetische velden.

Railkoker
Een Canalis KT railkokersysteem vermindert uitgestraalde magnetische velden t.o.v. kabels in een plat vlak. Doordat geleiders dicht tegen elkaar liggen in de constructie van dit railkokersysteem, wordt er veel minder magnetische velden uitgestraald. De reductie hangt samen met het type railkoker. 
 
 
 
Interesse in uitgebreid artikel over magnetische velden?
Neem gerust contact op met de auteur: 
Lid van de normcommissie NEC TC64 (NEN1010) 

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

Schneider Electric Nieuws