Onze merken

Kies uw locatie

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Wetswijziging: Nieuwe eisen voor het terugleveren van elektriciteit

De afgelopen jaren is er een zichtbare groei op het gebied van decentrale elektriciteitsopwekking. Denk hierbij aan zonnepanelen of windmolens. Al deze decentrale opwekkers hebben invloed op de stabiliteit en de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk. Om de stabiliteit en kwaliteit ook in de toekomst te kunnen garanderen, gelden per 27 april 2019 nieuwe regels voor installaties die elektriciteit terugleveren.

Dit artikel licht de nieuwe wetgeving en de technische consequenties van deze wetgeving toe.

Door: Joep Dekker – Grid & Power Distribution System Specialist Schneider Electric
 

Totstandkoming nieuwe netcodes

Medio 2013 startte de Europese instantie ENTSO-E met het opstellen van gestandaardiseerde marktcodes, operationele codes en aansluitcodes voor de EU.
  • De marktcodes beschrijven hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken t.b.v. transport van elektriciteit tussen de EU-lidstaten. 
  • De operationele codes beschrijven hoe netbeheerders het net stabiel dienen te houden.
  • De aansluitcodes beschrijven de eisen voor nieuwe verbruikers en decentrale opwekeenheden.
Naar aanleiding van bovenstaande codes zijn in 2016 acht nieuwe verordeningen gepubliceerd. 
 
Een van deze verordeningen betreft de zogenaamde Requirements for Generators (RfG) en heeft betrekking op elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 0,8 kW. Om een beeld te geven een kleine zonnepaneleninstallatie, bestaande uit zo’n vijf panelen produceert zo een 0,8 kW. 
De naam RfG suggereert dat we te maken hebben met roterende opwekeenheden, echter betreft het alle opwekeenheden. De verordening bevat een flink aantal richtlijnen, deze moesten per EU-lidstaat gekozen of specifiek aangepast worden. 
In Nederland is de verordening nu, na de laatste veranderingen naar aanleiding van een laatste inspraakronde, definitief. 
 

Nieuwe Netcode Elektriciteit 

De Netcode Elektriciteit bevat voorschriften voor netbeheerders en netgebruikers en is de wetgeving rondom het gebruik van het elektriciteitsnet.  Nu de verordening RfG definitief is, is er een nieuwe ‘Netcode Elektriciteit’. Deze vervangt de bestaande netcode elektriciteit en systeemcode elektriciteit in Nederland. De nieuwe EU-richtlijn RfG en SO GL (System Operations Guideline) zijn hierin tevens opgenomen.
 
De nieuwe netcode elektriciteit is van toepassing op installaties geïnstalleerd na 27 april 2019 of bestaande installaties die na 27 april gewijzigd worden.

In deze nieuwe netcode elektriciteit wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën op basis van het elektrisch vermogen wat kan worden teruggeleverd.  
 
Per categorie gelden verschillende eisen ten aanzien van:
  • Gegevensuitwisseling t.b.v. prognose terugvoeding
  • Meldingsplicht en conformiteitsverklaring
  • Technische eisen

De vijf categorieën

Overige     kleiner dan 0,8 kW
A               groter dan of gelijk aan 0,8 kW en kleiner dan 1 MW
B               groter dan of gelijk aan 1 MW en kleiner dan 50 MW
C               groter dan of gelijk aan 50MW en kleiner dan 60 MW
D               groter dan of gelijk aan 60 MW of met een aansluiting op een net met een spanningsniveau van 110 kV of hoger
 

Toelichting eisen per categorie

Categorie overige (kleiner dan 0,8 kW)
Voor deze categorie is geen meldingsplicht en hoeven geen gegevens uitgewisseld te worden over de te verwachte terug voeding. Er gelden beperkte technische eisen.
 
Categorie A (groter dan of gelijk aan 0,8 kW en kleiner dan 1 MW)
Voor deze categorie is nog niet bekend wanneer er een transport prognoses aangeleverd dienen te worden. Hier geldt de bestaande situatie. Er geldt wel een meldingsplicht en conformiteitsverklaring.
Binnen deze categorie A wordt een onderscheid gemaakt betreffende technische eisen voor apparatuur kleiner dan 11 kW en groter dan of gelijk aan 11 kW.
 
Categorie B en hoger (groter dan of gelijk aan 1 MW)
Afhankelijk van het vermogen dienen er transport prognoses aangeleverd dienen te worden in een nieuw formaat. De grens voor het aanleveren ligt nu bij 2 MW. De verplichting om op termijn ook gegevens aan ten leveren voor kleiner als 1 MW is al wel in de nieuwe regelgeving opgenomen, maar de ingangsdatum is nog niet bekend. Voor deze categorie geldt een uitgebreide meldingsplicht en diverse technische eisen waaronder ook eigenschappen bij stroomuitval en kortsluiting en capaciteit voor het leveren van blind vermogen.
 

Nog geen unieke standaard binnen EU

In praktijk is de status van de implementatie in de afzonderlijke landen momenteel niet uniform. Verder laat deze verordening veel nationale accenten toe waardoor het binnen de EU nu niet mogelijk is om één unieke standaard voor aansluitingsvoorwaarden te verkrijgen. Partijen zullen dus binnen de EU met verschillende varianten te maken krijgen. 
 
Bij het plannen en uitvoeren van nieuwe installatie met terugvoeding dient men terdege rekening te houden met de nieuwe netcode elektriciteit. Er gelden nieuwe technische eisen maar ook eisen ten aanzien van het aanleveren van gegevens, waarbij cybersecurity een belangrijk aspect is. Verder geldt een conformiteitsverklaring van de apparatuur.
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact met ons op en vraag naar Joep Dekker.
 
Afkortingen
ENTSO-E           European Network of Transmission System Operators for Electricity
EU                     European Union
RfG                    Requirements for Generators
SO GL                System Operations Guideline
 

Maandelijks nieuws uit uw branche ontvangen?

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratis"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Bekijk"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerNL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Hulp nodig?

Hulp nodig bij selecteren van een product?

Of zoekt u prijzen, levertijden? Bekijk onze digitale tools.

Zoek uw antwoord in FAQ’s

Veelgestelde vragen en antwoorden leest u in onze FAQ’s.

 opens in new Window

Verkooppunten

Vind eenvoudig De juiste distributeur. Zoek op locatie, soort distributeur of naam.

 opens in new Window

Ondersteuning nodig bij uw project?

Wij staan voor u klaar! Neem gerust contact op met onze specialisten.

Technische vraag?

Wilt u meer weten over producten? Neem contact op met ons Customer Care team.

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.