FAQ's

Vraag stellen

Hoe een back-up van alarmgegevens in het SRAM geheugen maken tijdens de werking (Runtime) van een Magelis XBT GT aanraakscherm ?

In Vijeo-Designer kan een back-up van de alarmgegevens (van alle 3 de types van alarmdatabases: Active - Actief, History - Geschiedenis en Log - Logboek) worden gemaakt in het SRAM zodat deze niet verloren gaan bij een stroomstoring.

Klik hiervoor op "Alarms" (Alarmen) in de navigator en stel de eigenschap "Backup Alarm Group" (Back-up alarmgroep) in op "Yes" (Ja).
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?