{}

Veelgestelde vragen (FAQ's) zoeken

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Op trefwoord zoeken of een vraag stellen","searchBtn":"Zoeken","error":"Voer een trefwoord in om te zoeken"}}

Wat is de bestelreferentie van de kabel voor communicatie tussen de TSXSCP114 PCMCIA-kaart en een ander RS485-apparaat?

De TSXSCPCM4030-kabel verbindt de TSXSCP114 PCMCIA-kaart met de Modbus-aansluitdoos TSXSCA50. Van hieruit worden andere RS485-apparaten aangesloten op het Modbus-netwerk.

Zonder TSXSCA50 Modbus-aansluitdoos, kunt u de kabel rechtstreeks op het Modbus RS 485-apparaat aansluiten. Hiervoor moet u de groene/witte (groene kabel met witte strips) en de witte/groene (witte kabel met groene strips) kabels aansluiten op de respectievelijke Tx- (zenden) en de Rx- (ontvangen) pinnen van de RS 485-poort op het Modbus-apparaat.
Raadpleeg de bijlage voor de pingegevens van deze kabel voor verschillende aansluitingen.
Bijlage(n): (zie bijlage)

Bent u geholpen met deze informatie ?

Ontdek meer
Ontdek meer