FAQ's

Vraag stellen

Hoe moet de IO Scanning service worden ingesteld volgens de I/O adressen tussen een OTB Ethernet-module en een Premium Unity PLC?

Om de IO Scanning service tussen een OTB Ethernet-module OTB1E0DML9P en een Premium Unity PLC in te stellen, moet u de volgende instellingen wijzigen:

  • 0 de parameter Ref.esclave (lezen) voor de TOR-ingangen,
  • 100 de parameter Ref.esclave(lezen) voor de TOR-uitgangen.
Deze waarden komen overeen met de registers van de fabrikantzone van de OTB (de gepersonaliseerde zone zal toegankelijk zijn via andere waarden).
 
In onderstaande afbeelding worden de ingangen 0 tot 11 van de OTB gelezen in de elf eerste bit van %MW0 en de uitgangen 0 tot 7 geschreven in de zeven eerste bit van %MW10.

Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?