FAQ's

Vraag stellen

Hoe kan een Premium PL7-processor naar Unity Pro worden vernieuwd ?

Sommige Premium PL7-processoren kunnen naar Unity evolueren door het besturingssysteem te wijzigen.

U vindt de gedetailleerde procedure om het besturingssysteem te wijzigen in bijlage.

Opgelet:
  • Lees deze procedure aandachtig. 
  • Enkel de pc moet met de PLC worden aangesloten.
    Elke communicatiefout zal leiden tot een permanente fouttoestand van de Premium PLC.
Opmerking:
Vanaf nu is de CD Unity OS beschikbaar onder elektronische vorm. Deze kan op onze website via volgende link worden gedownload: CD OS Premium V2.7
 
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?