{}

Veelgestelde vragen (FAQ's) zoeken

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Op trefwoord zoeken of een vraag stellen","searchBtn":"Zoeken","error":"Voer een trefwoord in om te zoeken"}}

Wat betekenen B, C, D, K en Z karakteristieken (trip curves) bij installatieautomaten?

Product series: Acti9 C120, Acti9 NG125, Acti9 iC40, Acti9 iC60. Multi9 DPN. Acti9 iDPN, Multi9 C60, Multi9 NC100 en Resi9

Er zijn diverse uitschakelkarakteristieken. De keuze hiervan (B, C, D, K of Z) hangt af van de verbruiker. Belangrijk is of de verbruiker een lage inschakel- of startstroom (gloeilamp of verwarmingselement) of juist een hoge inschakelstroom (elektromotor of lasapparaat) heeft. Hieronder een beknopt overzicht van verschillende verbruikers en de keuze van de juiste uitschakelkarakteristiek:

B curve               Uitschakeling: 3 tot 5 In (EN 60898);
Beveiliging van generatoren, lange kabels; geen stroompieken, eindgroepen in woningen

C curve               Uitschakeling: 5 tot 10 In (EN 60898);
Eindgroepen beveiliging (verlichting, contactdozen); algemene toepassing eindgroepen in kantoren

D en K curves    Uitschakeling: 10 tot 14 In (IEC 60947-2);
Beveiliging van eindgroepen met hoge inschakelstromen; transformatoren, motoren

Z curve                Uitschakeling: 2.4 tot 3.6 In (IEC 60947-2);
Beveiliging van elektronica

MA curve           Uitschakeling: 12 In (IEC 60947-2);
Beveiliging van motorstarters en specifieke toepassingen (geen thermische overstroombeveiliging)

Twee verschillende normen
Installatieautomaten worden gemaakt volgens twee verschillende normen: NEN-EN-IEC 60898 (huishoudelijke norm) en NEN-EN-IEC 60947 (industriële norm). De normkeuze voor de automaat hangt af van de bediener; leken, kinderen en personen met een beperking mogen alleen schakelen met een huishoudelijke-norm automaat. Mensen met voldoende onderricht of die vakbekwaam zijn, mogen automaten met industriële norm bedienen.
De huishoudelijke norm kent alleen de karakteristieken B, C en D.
De industriële norm kent eigenlijk helemaal geen karakterieken, alleen de eis dat de magnetische uitschakeling tolerantie niet meer dan 20% mag zijn. De fabrikanten hebben het alleen makkelijk gemaakt door dezelfde karakteristieken te gebruiken. De karakteristieken K (vergelijkbaar met D karakteristiek), Z en MA zijn specifiek alleen voor industrie toepassing.

Let er op dat iedere toepassing anders is en raadpleeg een expert bij het werken met elektrische installaties.

Uitschakelcurven volgens IEC/EN60898 :


Uitschakelcurven volgens IEC/EN60947-2 :

Meer over karakteristieken voor installatieautomaten >

Blog over IEC 60898-1 en IEC 60947-2 (Engels) >
Ontdek meer
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nee","feedback":{"title":"Wat kunnen we doen om dit te verbeteren?"},"submitButton":"Verzenden","successMessage":"Bedankt voor uw feedback","title":"Bent u geholpen met deze informatie ?","feedbackPercentLabel":"van de mensen vonden dit nuttig","captcha":{"error":"Vink het vakje aan"}}}
Ontdek meer