FAQ's

Vraag stellen

Hoe kan een ATV312 zo ingesteld worden dat de snelheid ingesteld kan worden met de jogdial en de commando’s gegeven worden via de terminals ?

In  menu CtL- [ COMMAND ] de parameter LAC [ACCESS LEVEL ] instellen op L2 of L3.  
De parameter Fr1 dient ingesteld te worden op AIUI
De parameter CHCF op  SEP
Controleer of de parameter Cd1 op tEr staat !  Zo niet,  wijzig dit naar tEr
Ga met de ESC knop terug naar de rdY status ( gebruiksklaar ).
Druk op de jogdial zodat rEF- verschijnt ,  druk daarna weer op de jogdial wat resulteert  in AIUI op  het display, waarna de jogdial geactiveerd wordt door er nogmaals op te drukken.
De snelheid is nu in te stellen door aan de jogdial te draaien.
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?