FAQ's

Vraag stellen

Wat veroorzaakt de foutmelding FrF (Frequency Fault) bij een Altistart ATS46 of Altistart ATS48 ?

Product goep:
ATS46/ATS48


Oorzaak:
• Foutmelding  FrF wordt veroorzaakt door het buiten de tolerantie vallen van de netfrequentie.Mogelijke oplossing:
 
De  softstarter is fabrieksmatig ingesteld  ( parameter FrC in menu drC ) op  AUt  ( 50/60Hz +/- 5% )
Check dat de frequentie binnen onderstaande limieten ligt:
• 50 Hz +/- 2.5 Hz (47.5 Hz tot 52.5 Hz)

• 60 Hz +/- 3.6 Hz (56.4 Hz tot 63.6 Hz)


Als de lijnfrequentie buiten bovenvermelde waarden valt  kan de parameter FrC ingesteld worden  
op  50 of 60Hz, de frequentie tolerantie wordt dan  50Hz +/- 20%  of  60Hz +/- 20%


Als hiermee het probleem niet kan worden opgelost, dienen de interne verbindingen in de softstarter
gecontroleerd te worden.  

Indien blijkt dat deze in orde zijn, kan het probleem in het “Main Control Board” van de ATS46 of ATS48 de oorzaak zijn.
Voor de ATS46 zijn deze “Main Control Boards” niet meer beschikbaar en dient de ATS46 vervangen te worden door de ATS48.   
Het  “Main Control Board” voor de ATS48-serie  is bestelreferentie:   VX4G481


 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?