FAQ's

Vraag stellen

Hoe registreren gebruikers hun Masterpact MTZ en is registratie verplicht ?

De Masterpact MTZ wordt geregistreerd via de computer waarop Ecoreach is geïnstalleerd. Dit gebeurt tijdens de inbedrijfstelling.
Na afronding van het inbedrijfsstellingsproces moet de installatie worden geregistreerd bij de klantgegevens.
Deze stap is NIET verplicht, maar stelt gebruikers in staat om een back-up te maken van de ingebruikstellingsgegevens in de cloud en deze gegevens te synchroniseren. 
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?