FAQ's

Vraag stellen

Op welke manieren kunnen in Micrologic X de beveiligingsinstelling worden gewijzigd ?

Instellingen van de Micrologic kunnen worden gewijzigd:

1) Door HMI-drukknoppen
2) Met een Smartphone-applicatie ( Bluetooth )
3) Verbinding met de computer via USB + Ecoreach
4) Wijzig de instelling met Ecoreach als de breaker is aangesloten op Ethernet
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?