FAQ's

Vraag stellen

Is de klant in staat om dezelfde digital module op meerdere Masterpact MTZ circuit breakers tegelijk te implementeren ?

NEE, elke digital module is door middel van een unieke licentie gekoppeld aan één Micrologic.

Momenteel is het zo dat om dezelfde digital module op meerdere MTZ te implementeren, de klant voor elke breaker een digital module moet installeren.
Elk downloadpakket voor digital modules bestaat uit een functiebestand voor de digitale module en een gegenereerde licentiesleutel die is gekoppeld
aan het Micrologic serienummer.

Maar het vormt in de toekomst geen technische belemmering voor de aanschaf, installatie en activering van een bundel digitale modules voor meerdere apparaten.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?