FAQ's

Vraag stellen

Welke interfacepunten moeten zijn beveiligd om te voorkomen dat hackers op afstand de besturing van de Masterpact MTZ breaker overnemen?

Een systeem omvat MTZ en de bijbehorende communicatiecomponenten IFE's, EIFE's, Smartapp, Ecoreach, COM'X, SCADA,
evenals andere apparaten en het specifieke netwerk waarop MTZ actief is.
Omdat specifieke systeemarchitecturen variëren, worden er verschillende interfacepunten gemaakt.

Tot de eerste zaken die moeten worden beveiligd, behoren de fysieke toegang tot het netwerk en de breaker, maar ook het juist segmenteren van het netwerk,
het toepassen van relevante firewallregels en het trainen van medewerkers in de basisprincipes van cyberbeveiliging.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?