FAQ's

Vraag stellen

OsiSense XUK8T - Hoe kan de achtergrond onderdrukking worden ingesteld ?

Ten eerste dient de achtergrond ingesteld te worden.
Druk op knop Q1 of Q2 voor 3 seconden en de groene en oranje LED knipperen om de beurt.
Daarna het te detecteren object voor de sensor plaatsen en dan op dezelfde knop ( Q1 of Q2 )  drukken waarna de groene LED knippert
en overgaat in oranje als de achtergrond onderdrukking in werking is.
 

Als na het leerproces het object gedetecteerd wordt zal de oranje LED oplichten, zelfs bij een reflecterende achtergrond. 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?