FAQ's

Vraag stellen

Video OsiSense XUK9T – Hoe kan de anti-botsbeveiliging modus ingesteld worden ?

Productfamilie
OsiSense XU

Doelstelling
De anti-botsbeveiliging van de XUK9T instellen.


Oplossing
Plaats de reflector XUZC250 op de ene kraan en de sensor op de andere kraan

Positioneer de reflector in een rechte lijn voor de sensor
Stel de eerste afstand, ver of dichtbij, tussen reflector en sensor in en druk daarna voor 3 seconden op de Q knop
De groene en oranje/gele LED’s gaan beurtelings knipperen
Verplaats de reflector naar de andere afstand en druk nogmaals op de Q knop.
De anti-bots modus is nu ingesteld !  De LED’s branden nu oranje/geel.

-

 XUK9T terugzetten in de fabrieksinstelling:
  • Verwijder de voedingsspanning van de sensor
  • Druk op de Q of QA knop en zet de sensor weer onder spanning
  • Hou de Q of Qa knop voor 10 seconden ingedrukt tot de LED’s 3 keer gelijktijdig knipperen.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?