FAQ's

Vraag stellen

Wat is de meest recente firmware versie van de Com'X 200/210 en welke devices worden standaard ondersteund door de EnergyServer Com'X 200/210

Productfamilie
COM'X200 / EBX200
COM'X210 / EBX210

Doelstelling
Overzicht krijgen van de Ethernet Gateway supported devices

Oplossing
De laatste firmware versie van de Com'X 200 is versie 3.5.15 en van de Com'X 210 is dit 5.2.0.
Deze versies kunnen hieronder teruggevonden worden.
COM'X200 firmware
COM'X210 firmware
 
Een overzicht van de standaard ondersteunde devices door Com'X 200/210 met Firmware Versie 2.2.1. kunnen in onderstaande pdf teruggevonden worden:
(DeviceList_ComX200_210_2.2.1.pdf
Opmerking: vanaf firmware 3.5.24 ondersteunt Com'X 210 eveneens Masterpact MTZ en EM4399.

Instructies hoe de firmware te upgraden kunnen hier teruggevonden worden.
Com'X210 v5.2.0
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?