FAQ's

Vraag stellen

Video OsiSense XX – Hoe de digitale uitgang van een ultrasoon sensor in te stellen

Productfamilie
OsiSense XX
 
Selecteer de modus door voor 9 … 15 seconde op de “teach” knop van de XXZPB100 teachunit te drukken                 
( fabrieksinstelling: Window mode, NO functie met volledig detectie bereik )

De groene LED brand en even later gaat de oranje LED branden.
Als de oranje LED uit gaat en groene LED brand, kan de detectie modus geselecteerd worden.

Druk eenmaal op de “teach” knop:   Window mode is selecteerd
Druk twee maal  op de “teach”knop:  Reflex mode is selecteerd
Druk drie maal op de “teach” knop:  Benaderings mode is selecteerd
Druk viermaal op de “teach” knop:  Pomp mode is selecteerd


 

In de WINDOW MODE  de detectie limieten leren door 3 … 6 seconds op de “teach” knop te drukken, als de groene LED brand en dan gaat knipperen,
laat dan de knop los.

Positioneer een object om de kortste afstand te leren tijdens het knipperen van de groene LED en druk dan weer op de knop totdat de
oranje LED brand en de groene LED weer constant brand ……   
de kortste afstand is nu ingesteld !

Positioneer het object opnieuw op de verste afstand te leren tijdens het knipperen van de groene LED en druk dan weer op de knop totdat de
oranje LED brand en de groene LED weer constant brand ……   
de verste afstand is nu ingesteld !

Voor de REFLEX MODE, positioneer de voorzijde van de sensor voor een  maximale reflex afstand en druk de knop voor 3 … 6 seconds in,
de groene LED gaat branden, druk wederom op de “teach” knop en de maximale afstand is ingesteld.

Nu wordt een object gedetecteerd tussen de sensor en de maximale afstand.

Voor het leren van de maximale afstand in PROXIMITY MODE druk 3 … 6 seconden op de “teach” – knop, de groene LED brand en start met knipperen,
plaats het te detecteren object op de maximale afstand en druk eenmaal op de “teach”- knop.

Nu wordt een object gedetecteerd  tussen de sensor en de ingestelde maximale afstand.


Druk voor het leren van de detectie limieten in de PUMP MODE  voor 3 ... 6 seconden de “teach”- knop in, 
als de groene LED gaat knipperen laat de knop dan los, positioner daarna een object op de kortste afstand en
druk op de knop tot de groene LED constant brand ......   kortste afstand is ingesteld !


Positioneer nu het object om de verste afstand te leren tijdens het knipperen van de groene LED en
druk op de knop tot de groene LED constant brand …..    de verste afstand is nu ingesteld
!Instellen  OUTPUT FUNCTION:  NO of NC
Druk op de “teach”-knop voor 6 … 9 seconds, the groene LED gaat branden waarna de oranje en groene LED gaan knipperen 
de uitgangs functie is nu gewijzigd van NO naar NC. 
Herhaal dit, en de uitgangs functie wijzigt weer van NC to NO in.


RESETTEN naar standaard instelling ( factory setting ) druk 15 …. 21 seconden op de “teach”-knop tot de
groene en oranje LED beide knipperen en laat de knop los.
De sensor staat nu weer in de fabrieksinstelling: Window mode, NO functie met volledig detectie bereik ).

  
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?