Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

EcoStruxure Power Monitoring Expert

Speciaal ontwikkeld om uw vermogen betrouwbaar en efficiënt te houden

De bekroonde EcoStruxure Power Monitoring Expert-software is ontworpen om de uptime en operationele efficiëntie van vermogenskritische en energie-intensieve faciliteiten te maximaliseren.

EcoStruxure Power Monitoring Expert
 • Functies

  PME is een essentieel onderdeel van EcoStruxure Power en vormt een venster op uw gedigitaliseerde vermogensnetwerk. De software maakt gebruik van IoT-connectiviteit en verdeelde intelligentie, en biedt de flexibiliteit en aanpasbaarheid die vandaag de dag nodig zijn en in de toekomst met IoT. Naarmate de vermogensnettechnologie dynamischer, de systemen complexer en de regelgeving uitdagender worden, biedt PME unieke mogelijkheden om personen en activa eenvoudiger te beschermen, activiteiten draaiende te houden, en tijd en geld te besparen. Nuttige inzichten verwerven in uw vermogensnetwerk
  Power Monitoring Expert biedt inzicht in de status van het elektrische systeem en de energie-efficiëntie, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen om de prestaties te verbeteren. Door de open, schaalbare architectuur kan PME worden verbonden met slimme apparaten in uw gehele elektrische systeem - vermogens- en energiemeters, beveiligingsrelais en stroomonderbrekers, RTU's en PLC's, VSD's, UPS en PQ-beperkingsapparatuur - en worden geïntegreerd met procesregelingssystemen en andere bedrijfsplatforms. Data omzetten in acties via een aanpasbare en intuïtieve webinterface om het vermogen en de apparatuur in realtime te kunnen monitoren. PME gebruiken om KPI's voor energie en betrouwbaarheid te traceren of om energie-, duurzaamheids- en PQ-metrieken te delen met belanghebbenden. Geavanceerde vermogenskwaliteitanalyse toepassen om te zorgen voor betrouwbare netwerkactiviteiten, apparatuurprestaties en minder stroomuitval.

  Voordelen

  Het volledige potentieel van uw stroomdistributiesysteem benutten
  - Vernieuwd alarmbeheer met clustering van slimme gebeurtenissen en alarmen zodat deze intuïtief en krachtig worden gefilterd, opgezocht en gecategoriseerd
  - Analysetools voor grafische tijdslijnen die de volgorde, locatie en mogelijke impact van gebeurtenissen en alarmen eenvoudig kunnen analyseren
  - De meest geavanceerde tools voor energievisualisatie en -analyse om uw belangrijkste energieprestatie-indicatoren (EnPI's) te berekenen, modelleren, voorspellen en traceren

  Toepassingen

  Meer veiligheid voor personen en activa 
  * De instellingen van de onderbrekerbeveiliging monitoren en zorgen dat de onderbrekers correct werken en fouten goed worden geïsoleerd om veiligheidsrisico's te vermijden 
  * Onderbrekers op afstand bedienen om het risico van blootstelling aan vlambogen te minimaliseren 
  * Abnormale omstandigheden detecteren, zoals stijgende temperaturen van busbars, die een risico vormen voor de veiligheid en activiteiten 
  * De veiligheid van patiënten in operatiekamers beschermen door circuitisolatiefouten te monitoren en te lokaliseren 

  Bedrijfsbetrouwbaarheid en -continuïteit optimaliseren

  * De oorzaak van gebeurtenissen die van invloed zijn op uw elektrische systeem begrijpen door middel van geavanceerd forensisch vermogensonderzoek, inclusief clustering van slimme alarmen en grafische tijdslijnen van gebeurtenissen 
  * Patronen van vermogensgebeurtenissen identificeren of toekomstige voorvallen voorkomen of beperken 
  * De beveiligingsinstellingen monitoren om te zorgen voor een goede foutisolatie waardoor vermogensuitval van het gehele systeem wordt voorkomen 
  * De veroudering van de onderbrekercontacten analyseren om storingen te voorkomen en proactief onderhoud mogelijk te maken 
  * De systeemcapaciteit traceren om overbelastingen te voorkomen en te zorgen dat de back-upvermogenssystemen de belastingen kunnen opvangen bij uitval

  Efficiëntie van de operationele levensduur maximaliseren

  * Energiebenchmarking gebruiken om mogelijkheden te ontdekken en basislijnvergelijkingen te maken voor het valideren van besparingen 
  * Trendbepaling en energiemodellering gebruiken om afwijkend verbruik van energie en andere nutsvoorzieningen (WAGES) te identificeren 
  * Vermogensfactor- en piekvraagboetes voorkomen 
  * Schaduwfacturering gebruiken om fouten in nutsfacturen te identificeren 
  * Deelname aan vraagresponsprogramma's activeren door verbruikspatronen te traceren en belastingen te beheren 
  * Verantwoording afleggen door kosten toe te wijzen aan afdelingen of processen 
  * Apparatuurprestaties analyseren om proactief onderhoud mogelijk te maken en de levensduur te verlengen 
  * Ongebruikte systeemcapaciteit ontdekken om overbodige upgrades of uitbreidingen te voorkomen

  Rapportage en naleving vereenvoudigen

  * Voldoen aan de normen voor energie-efficiëntie en groene gebouwen (bijvoorbeeld ISO50001/2, SEP, LEED en NABERS) 
  * Energieprestatie-indicatoren (EnPI's) traceren volgens ISO50006 (bijvoorbeeld kWh/ton, kg of CO2/ton, kWh/m3 gepompt water) 
  * De nuts-/netdienst en interne naleving van de normen voor vermogenskwaliteit (bijvoorbeeld EN50160, IEEE519 en ITIC) verifiëren 
  * In faciliteiten voor gezondheidszorg de naleving van de regelgeving voor het testen van back-upvermogenssystemen (bijvoorbeeld NFPA110) waarborgen 
  * Gangbare IT-praktijken (wachtwoordbeheer, whitelisting, voorkeursbrowser) en beproefde praktijken voor cyberbeveiliging (bijvoorbeeld IEC62443 SL1) toepassen

Product niet langer beschikbaar?

Zoek een snel alternatief en/of vervangend product via deze tool.