Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Onze veiligheidsservices

Het beschermen van mensen, bedrijfsmiddelen en het milieu en tegelijkertijd de productie en financiële belangen in evenwicht houden, is een constante uitdaging. Onze bewezen veiligheidsexpertise minimaliseert procesgevaren, productieverlies en de kosten van naleving van regelgeving.
Door veiliger en betrouwbaarder te werken, kunt u de uptime verhogen en het risico op reputatieschade voorkomen.

Onze oplossingen

Risicobeoordeling en -beheerservices specificeren van aanvaardbare risico's, kwantificeren van gevaarlijke scenario's en bijbehorende risico's.

Functionele veiligheidsplanningservices definiëren de activiteiten die vereist zijn voor mensen, afdelingen of andere eenheden, met updates gedurende de gehele veiligheidslevensduur.

SIS-configuratiebeheer services garanderen de traceerbaarheid van apparaten gedurende de levenscyclus, zoals het bijhouden van registers voor elk instrument in het systeem.
Functionele veiligheidsbeoordelingsservices definiëren functionele veiligheidsbeoordelingsprocedures en voeren deze uit om een duidelijke meting van functionele niveaus van veiligheid en systeemintegriteit mogelijk te maken.

Functionele veiligheidsauditservices controleren of er procesveiligheidsbeheersystemen zijn geïnstalleerd en effectief functioneren.

Implementatie- en bewakingsservices zorgen voor functionele veiligheidswerkprocessen via instrumentele beveiligingssystemen (SIS: Safety Instrumented Systems).

Voordelen

Naleving van normen: De algemene functionele veiligheidsbeheerstructuur voldoet aan de IEC 61511.
  
Consistente kwaliteit: Gebruiksklare en doorgelichte sjablonen, formulieren en controlelijsten zorgen voor consistentie en snelle projectuitvoering, terwijl de kwaliteitsprestaties behouden blijven.
Consistente prestaties: Vastgestelde procedures en werkprocessen zorgen voor consistente prestaties van alle activiteiten gedurende de gehele veiligheidslevenscyclus.

Kennisbeheer: Gestructureerde processen maken kennisoverdracht mogelijk naar teams die functionele veiligheidsactiviteiten uitvoeren.

Onze oplossingen

ISA84/IEC61511 services voor het beoordelen van leemten identificeren leemten tussen beveiliging en potentiële risico's.

Kwantitatieve risicoanalyses (QRA: Quantitative Risk Assessment) services verifiëren de strengheid van het scenario, het gevolg en de frequentie.

Beschermingslaaganalyse (LOPA: Layer Of Protection Analysis) services evalueren de risico's voor de veiligheid van processen en zorgen ervoor dat de juiste beveiligingsvoorzieningen of onafhankelijke beschermingslagen (IPL's) aanwezig zijn om het risico tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
  
Onafhankelijke beschermingslaag (IPL: Independent Protective Layer) en veiligheidsintegriteitsniveau (SIL: Safety Integrity Level) services bepalen en verfijnen geselecteerde IPL's en stellen SIL-doeltaken.
Procesgevarenanalyse (PHA: Process Hazard Analysis) services identificeren de gevaren en risico's.

Veiligheidsintegriteitsniveau (SIL: Safety Integrity Level) verificatieservices berekenen elke instrumentele beveiligingsfunctie (SIF: Safety Instrumented Function), rekening houdend met parameters, veronderstellingen, beperkingen en gegevensbronnen.

Veiligheidsvereistenspecificatie (SRS: Safety Requirements Specification) services definiëren de integriteits- en functionele vereisten van elke SIF zoals gedefinieerd in clausule 10 van IEC 61511.

Functioneel veiligheidsbeheerplanning (FSMP: Functional Safety Management Planning) services zorgen ervoor dat elke SIF correct is ontworpen en wordt gebruikt.

Onze oplossingen

Projectmanagement: onze projectmanagers zijn gecertificeerde projectmanagementprofessionals (PMP: Project Management Professionals) met expertise in het leveren van projecten van elke omvang en complexiteit.

Systeemontwerp: Ontwerptechnici bouwen het veiligheidssysteem om te voldoen aan de niveaus van risicovermindering die zijn geïdentificeerd in een fase van de projectlevenscyclus waarin de risico's worden gedefinieerd.

Systeemconfiguratie: Softwaretechnici configureren de toepassingen van het veiligheidssysteem om een veilige werking van de installatie te garanderen.

Systeemtest: Alle systemen zijn ontworpen op basis van de specifieke behoeften van elke klant. Optionele geautomatiseerde validering van de veiligheidslogica zorgt voor snellere projectschema's met tot 40% besparing op de FAT-tijd, evenals minder fouten, minder werk en minder vermoeidheid bij de mens.
Systeemopbouw: Hardwaretechnici en goedgekeurde leveranciers van panelen leveren uw systeem bedraad, getest en klaar voor gebruik.

Systeemdocumentatie: Alle systemen worden geleverd compleet met een uitgebreide documentatieset voor systeemengineering, hardware, software en functionaliteit.

Systeeminbedrijfstelling: Onze technici controleren of het systeem correct werkt, inclusief netwerkcontroles en goede communicatie tussen veiligheidssystemen en de DCS.

Validatie en testen: Onze geautomatiseerde tools voor logische validatie helpen het traditionele FAT-proces te automatiseren, menselijke fouten te beperken en aanzienlijke besparingen te realiseren in de planning en kosten van de projectlevering.

Onze oplossingen

De SIF Manager services voor de bewaking en het beheer van de prestaties van het veiligheidsnetwerk maken gebruik van automatisering en intelligente software om de prestaties van veiligheidssystemen te controleren, discrepanties tussen de werkelijke en de verwachte prestaties op te sporen en te waarschuwen voor mogelijke veiligheidsproblemen voordat deze optreden.

Customer FIRST klantondersteuningsprogramma biedt toegang tot services en expertise van hoge kwaliteit, waaronder technische ondersteuning, onderdelenbeheer, on-site support, systeemonderhoud en levenscyclusbeheer.

Periodieke proeftests valideren de prestaties en werking van het instrumentele beveiligingssysteem. Onze experts beschikken over de kennis en hulpmiddelen om periodieke tests te stroomlijnen, zodat tijd, moeite en kosten worden bespaard.
Functionele veiligheidseducatieservices omvatten de bediening, het onderhoud en de wijziging van met veiligheidsinstrumenten belaste systemen en bieden een diepgaand inzicht in de veiligheidslevenscyclus, internationale normen, hardware- en softwaretechnologie en toepassingskennis.

Deskundige, wereldwijde levering. Teams bestaan uit gecertificeerde functionele veiligheidsingenieurs en/of geaccrediteerde functionele veiligheidsexperts. Het functionele veiligheidsbeheersysteem is gecertificeerd volgens IEC 61511. Wereldwijde infrastructuur garandeert beschikbaarheid van toptalent, waar dat nodig is.

Voordelen

· Zekerheid dat uw veiligheidssystemen tijdens alle werkzaamheden net zo betrouwbaar zijn als op de dag dat ze werden geïnstalleerd

· Naleving van normen en voorschriften die sinds de inbedrijfstelling zijn uitgevaardigd

· Voorspelbaar beheer van reserveonderdelen
· Ontwikkeling en behoud van kennis over veiligheid van het personeel

· Voorkomen van de gevolgen van een veiligheidsincident, waaronder schade aan mensen, eigendommen en het milieu, downtime en boetes
worker with tablet

Brochure

Bescherm uw waardevolste bedrijfsmiddelen met een effectief levenscyclusbeheer van gevaren en risico's in sectoren met veel risico's.

two young engineers smiling while discussing in the control room

IEC 61511 Naleving van best practices

In dit document worden de geselecteerde vereisten onderzocht om aan te tonen waarom proeftests en een SIL-studie mogelijk niet meer volstaan.

Onze cursussen

Breng onze expertise over naar uw teams door ze in te schrijven voor cursussen die worden geleid door een team van interne veiligheidsexperts, gecertificeerd om hun taken uit te voeren in overeenstemming met IEC, NFPA, API, CSA en andere toepasselijke standaarden en voorschriften, om de volgende referenties voor procesveiligheid te verdienen:
· Training voor instrumentele beveiligingssystemen met een certificaat van FS Engineer (TÜV Rheinland)
· Training voor instrumentele beveiligingssystemen met een certificaat van FS-technicus (TÜV Rheinland)
· Functionele veiligheidstraining voor managers
· Functionele veiligheidstraining voor operators
· Functionele veiligheidstraining voor onderhoudsteam
· Functionele veiligheid voor branderbeheersystemen
· Functionele veiligheidstraining voor turbomachinebeveiligingssystemen
· Procesgevaar & Risicobeoordeling (PH&RA) Opleiding met een certificaat van FS Engineer (TÜV Rheinland)

Educatieve services voor industriële automatisering

Bezoek ons trainingsplatform en kies uit meer dan 200 cursussen voor een reeks controle- en veiligheidsproducten en onderwerpen om de expertise van uw personeel te maximaliseren.
Nu registreren
Business people working on computers, facility management software, internet of things.
Closeup of a laptop and some document on table

Neem contact op voor ondersteuning

Bezoek onze klantenservice voor meer informatie over de juiste services voor uw bedrijf.
Neem contact met ons op

Hulp nodig?

Hulp nodig bij selecteren van een product?

Of zoekt u prijzen, levertijden? Bekijk onze digitale tools.

Zoek uw antwoord in FAQ’s

Veelgestelde vragen en antwoorden leest u in onze FAQ’s.

 opens in new Window

Verkooppunten

Vind eenvoudig De juiste distributeur. Zoek op locatie, soort distributeur of naam.

 opens in new Window

Ondersteuning nodig bij uw project?

Wij staan voor u klaar! Neem gerust contact op met onze specialisten.

Technische vraag?

Wilt u meer weten over producten? Neem contact op met ons Customer Care team.

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.