Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Default Alternative Text

    Schneider Electric og EMPOWER

    Et smart grid-prosjekt for å bidra til EUs klimamål

Om prosjektet

Smart grid-prosjektet EMPOWER er et 3-årig forsknings- og innovasjonsprosjekt med et budsjett på 60 MNOK. Målet med prosjektet er å utvikle et helt nytt energimarked i Europa der forbrukerne kan kjøpe og selge lokalprodusert energi fra solcellepaneler, mikro vindturbiner og andre desentraliserte energiproduksjonskilder.

Prosjektet vil gi avlastning på de sentrale og regionale strømnettene, økt lokal kraftproduksjon og billig fornybar elektrisitet til forbrukerne. Det nye markedsdesignet utvikles og testes i tre demonstrasjonsområder; Norge, Tyskland og Malta. Prosjektet består av 8 partnere, og fire av disse er norske: Schneider Electric, Smart Innovation Østfold, eSmart Systems og Norgesnett. De norske partnerne er også medlemmer av NCE Smart-klyngen.

Prosjektet vil gi økt andel av fornybar energi og bidrar i stor grad til å nå EUs klimamål.

Les mer her:
  • EMPOWER H2020 The project
  • EMPOWER Whiteboard animation

Schneider Electrics rolle i EMPOWER

Schneider Electrics rolle i prosjektet er todelt:

1. Utvikling av piloter
2. Levering av tekniske løsninger

Piloter: Vi har deltatt aktivt i utviklingen av piloter på Hvaler for å demonstrere nye businessmodeller. Hoveddemocaset er på Sandbakken miljøstasjon. Her er det bygd et ”soltak” på 1 200 kvadratmeter i kombinasjon med 4 små vindturbiner à 3kW, samt en batteripakke med en kapasitet på 240 kWh. Dette er en fullskala mikrogrid, noe som betyr at området kan koble seg fra distribusjonssystemet og gå i «øymodus», altså være et helt uavhengig strømnett (mikrogrid).

Tekniske løsninger vi har levert til pilotene:

• Kommunikasjonssystem (Scada)

• Styringssystem (PLS)

• Ladestasjoner EV:
Her har vi utviklet en ny og innovativ løsning som gir en selvstendig, smart flåtestyring. Dette betyr at det er et flytende settpunkt med individuell prioritering, slik at man eksempelvis kan prioritere å lade biler som er nesten tomme for strøm, fremfor biler som er nesten fulladet. Videre er det dynamisk kapasitet på ladingen, slik at forbrukeren kan utnytte kapasiteten i nettet innenfor den maksimale grensen før strømmen blir dyrere.

• Omformere til distribusjon av lagret energi fra solcellepaneler

• Batterikontrollsystem (BACS) for lagring av produsert energi i batterier.
Batteriene blir viktige for å lagre overskudd av solenergi fra dagen til forbruk om natta, i overskyet vær eller ved strømutfall.

Resultater vi skal oppnå

Pilotene inneholder kombinasjonsløsninger som vil bli stadig mer vanlig i tiden som kommer. Med bruk av egenprodusert solenergi fra boliger og bygninger kombinert med batterier, AMS og nye omformere får vi på sikt en delingsøkonomi og en demokratisering av kraftbransjen. Vi får mange «prosumenter» som både produserer, selger og konsumerer strøm. De kan også lade elbiler og hybrider med egenprodusert solenergi store deler av året. Det blir en ny og spennende verden dominert av samspillet mellom fornybar energi, IT og elektro som vil gjøre det lettere å redusere utslippene av klimagasser og skadelige avgasser fra kraftbransjen og transportsektoren.

Vil du se flere av våre referanseprosjekter?

Klikk her
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.