Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

190 millioner husstander og virksomheter verden over kan drives på solenergi innen 2050

05/10/2021

Solenergi produsert av forbrukere har et potensial som overstiger 2,2 terawatt solenergi, og kan utgjøre 1 terawattimer energilagring innen 2050, viser en ny rapport.

Solenergi vil spille en viktig rolle i elektrifiseringen over hele verden, men hvordan myndigheter legger til rette for bruken, vil være avgjørende for hvor stor del av samfunnet som får realisert det. Likevel viser rapporten Realizing the Potential of Customer-Sited Solar fra forskningsfirmaet BloombergNEF (BNEF) og Schneider Electric at hele 167 millioner husstander og 23 millioner virksomheter over hele verden vil ha gode muligheter for å produsere egen ren energi innen 2050.

– Solenergi generert av forbrukerne selv er en stor mulighet for produksjon av grønn energi som ofte blir fullstendig oversett, men takket være reduserte kostnader og politiske tiltak begynner bruken av solenergi å få godt fotfeste i noen markeder. Det er helt avgjørende for de-karboniseringen av kraftsektoren at vi satser på dette fremover – ikke minst byr det på ekstra fordeler for forbrukere. Det er på tide å innse potensialet og sette i gang, sier Vincent Petit, direktør i Schneider Electric Sustainability Research Institute og SVP of Global Strategy Prospective & External Affairs i Schneider Electric.

Lavere kostnader
Solcelleinstallasjoner kan skape økonomisk avkastning for både hus og virksomheter. I tillegg kan de føre til betydelige fordeler når det gjelder å redusere karbonutslipp, moderere toppbelastning på nettet og generere sysselsettingsmuligheter.

– En massiv opptrapping i bruken av solenergi i private hjem er svært sannsynlig, sier Petit.

Ifølge rapporten har de fallende kostnadene ved solcelle-teknologi allerede gjort det økonomisk lønnsomt for private hjem og bedrifter. I Australia har avkastningstiden for husholdninger som investerer i solenergi vært mindre enn ti år siden 2013. Som et resultat har bruken allerede skutt fart, med mer enn 2,5 gigawatt generert av solceller i boliger i 2020 alene.


Figur 1: Global kumulativ kundelokalisert solkapasitet etter region, frem til 2050.
 

Et marked i oppstarten
Tall viser at husholdninger og virksomheter tar i bruk solenergi hovedsakelig når det er økonomisk forsvarlig å investere i teknologien – i tillegg til at høy avkastning og internrente eller korte tilbakebetalingsperioder spiller en viktig rolle. I regioner der økonomien ennå ikke har nådd slike vendepunkter, introduserer beslutningstakere målrettede insentiver for å skape gunstige markedsforhold og fremme implementering.

Et slikt eksempel er Frankrike, hvor eksisterende insentiver fører til at solceller kan få en internrente på rundt 18,5 % (fem års tilbakebetalingstid), og kommersielle installasjoner oppnår 10,4 % IRR (eller ni års tilbakebetalingstid). Dette har stimulert gradvis vekst i markedet, til rundt 500 megawatt installasjoner i 2020.

På et tidlig stadium i markedsutviklingen bør en uholdbar voldsom økning unngås. Utformingen av retningslinjer bør ta hensyn til det faktum at solkostnader vil fortsette å falle over tid, derfor bør støtten modereres for å gjenspeile den varierende dynamikken.

Solecelle-anlegg for nybygde boliger og bedrifter
Avkastningen ved å ta i bruk solceller i nybygg er spesielt høye. Såkalte «myke kostnader» som markedsføring, salgskostnader, arbeidskraft og byggekostnader faller bort etter hvert, mens fordelene forblir de samme. I California er avkastningen ved installasjon av soltak på eksisterende boliger allerede på 20 % internrente, men den nye rapporten anslår at dette tallet kan være dobbelt så høyt når solcelleanlegg installeres i nybygg. I Frankrike kan internrenten for solceller til boliger bli så høy som 28 % ved nybygging.


Figur 2: Avkastning for solcelle-anlegg i California - ettermontering kontra nybygg.

Energilagring betyr fleksibilitet
Et viktig grep for at flere skal benytte seg av solenergi, er at beslutningstakere og reguleringsinstanser gradvis legger opp til fleksibilitet og legger til rette for energilagring. Stor oppslutning kan føre til overflødig energiproduksjon i løpet av dagen, samtidig som det muligens kan destabilisere strømnettet. På dette stadiet blir energilagring svært viktig da det sørger for at fornybar elektrisitet kan lagres til bruk når solen har gått ned.

– I oppstartsfasen av solenergi-produksjon i hjem og virksomheter er det viktig å tilrettelegge for fleksibilitet. Det kan føre til en mye høyere penetrasjon, sier Yayoi Sekine, BNEFs leder for desentralisert energi. 

– Den mest åpenbare formen for fleksibilitet er batterier, men energilagring vil komme i mange former, blant annet som skiftende etterspørsel og bruk av elektriske kjøretøyer.

Midler for å oppmuntre til energilagring
I rapporten pekes det på blant annet følgende tiltak for økt bruk av solenergi;

  • Justere prisene for strømmen som selges av solenergi-produsenter til kraftnettet
  • Priser som varierer etter brukstid. De må være lavere på dagtid.
  • Muliggjøre at betaling for lagring kan brukes til å levere nettjenester.
  • Innføring av etterspørselsavgifter, først og fremst for bedriftskunder.

Disse midlene skal generelt sørge for at prisene gjenspeiler genererings- og nettkostnader, men vil også sannsynligvis oppmuntre til energilagring.

Rapporten utdyper disse mekanismene og analyserer individuelle brukstilfeller i Frankrike, Spania, Australia, California (USA) og New Jersey (USA), som et eksempel på markeder på forskjellige stadier av modenhet. Hele rapporten er tilgjengelig via denne lenken.

Om BloombergNEF
BloombergNEF (BNEF) er en strategisk forskningsleverandør som dekker globale råvaremarkeder og de disruptive teknologiene som er pådrivere av overgangen til en karbonfattig økonomi. Deres ekspertdekning vurderer ulike veier å gå for å tilpasse seg energiovergangen i kraft-, transport-, industri-, bygg- og landbrukssektoren. De hjelper råvarehandel, bedriftsstrategi, finans og politikk til å styre i endringer og skape muligheter.

Bloomberg, den globale lederen for forretnings- og finansiell informasjon og nyheter, gir innflytelsesrike beslutningstakere en kritisk fordel ved å koble dem til et dynamisk nettverk av informasjon, mennesker og ideer. Selskapets styrke - å levere data, nyheter og analyser gjennom innovativ teknologi, raskt og nøyaktig - er kjernen i Bloomberg Terminal. Bloombergs forretningsløsninger bygger på selskapets kjernestyrke: å utnytte teknologi mer effektivt for å gi kundene tilgang til, integrere, distribuere og administrere data og informasjon på tvers av organisasjoner. For mer informasjon, besøk Bloomberg.com/company eller be om en demo.

Kontaktpersoner:
Veronika Henze
BloombergNEF

vhenze@bloomberg.net

Schneider Electric
Global.pr@se.com

Norway

Tilslutning til Wiztopics blokkjedesertifiseringsplattform

For å sikre kommunikasjonen sin har Schneider Electric sertifisert innholdet sitt på Wiztrust siden 2. oktober 2019. For bedriftskommunikasjon kan du kontrollere ektheten på nettstedet Wiztust.com

Nettleseren din er utdatert og har kjente sikkerhetsproblemer. Det kan også hende at den ikke viser alle funksjonene på dette nettstedet eller andre nettsteder. Oppgrader nettleseren for å få tilgang til alle funksjonene på dette nettstedet. Nyeste versjon av Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge anbefales for optimal funksjonalitet.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!