Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Energiledelse og fokus på bærekraft er stadig viktigere for store selskaper ifølge Schneider Electric sin "Corporate Energy & Sustainability Progress Report".

Schneider Electric offentligjør sin årlige rapport om energi og bærekraft, Corporate Energy & Sustainability Progress Report.

Grunnlaget for rapporten er en global undersøkelse om energiledelse, gjennomført hos 265 store selskaper. Resultatene viser blant annet at energiledelse er en viktig del av selskapenes bærekraftstrategi, at digitalisering og teknologisk innovasjon øker innen dette feltet, og at klimaendringer er i fokus når det gjelder å få til bedre bærekraft.

Rapporten baserer seg på spørsmål stilt til 265 ledere med ansvar for energi og bærekraft, i selskaper med en årlig omsetning på minst 250 millioner dollar, tilsvarende cirka 2,5 milliarder norske kroner. Studien er gjennomført i nært samarbeid med GreenBiz Research.

Energihåndtering stadig viktigere

87 prosent av de spurte mener at energiledelse har blitt mer omfattende og sammensatt. Et økende antall energikilder, økonomiske aspekter og teknologiutvikling innen feltet krever spesiell kompetanse. Bedriftsledere ser nå på energihåndtering som en integrert del av forretningsdriften, og hele 56 prosent av de spurte oppgir at de har fullt dedikerte ansatte som jobber med energiledelse.

Andre interessante fakta:

 • I undersøkelsen fra 2019 var det bare 29 prosent av selskapene som rangerte strategisk energistyring som et topp alternativ for kostnadsbesparelser, men i årets undersøkelse oppga 46,5 prosent at prissvingninger er den største utfordringen.
 • 30 prosent av de spurte bruker fornybare energikilder. 60 prosent anser det som en del av innkjøpsstrategien for de neste tre årene for å håndtere volatilitet.
 • Mer enn 46 prosent av respondentene er forberedt på fremtidige innovasjoner innen energiledelse.
 • Ifølge 84 prosent av de spurte, er de ansattes innflytelse i beslutningsprosesser den viktigste driveren for å få nye energi- og bærekraftprogrammer godkjent og finansiert.

- Energi- og ressursstyring handler ikke lenger om å se gjennom en faktura for energibruk. Det har blitt til en strategisk måte å dempe både finansiell risiko og merkevarerisiko på, sier Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge. - Dette feltet er i rivende utvikling, og selskaper som ønsker å være konkurransedyktige, vil trenge å iverksette strategier som viser en klar forståelse av veien videre med hensyn til energiledelse.

Digital teknologi forenkler

Det kan være komplisert å tolke og administrere en stor mengde data om energi og bærekraft. I løpet av det siste året har flere selskaper investert i digital teknologi for å forenkle lederarbeidet. Sammenlignet med i fjor, oppgir dobbelt så mange respondenter (37 prosent) at de bruker IoT-enheter som målere og sensorer. Slike investeringer ser også ut til å ha en positiv innvirkning på organisasjoner; 63 prosent av de som har investert i digitale løsninger rapporterer om høyere tillit til at selskapet er klart til å bruke innovasjoner, innen ressursforvaltning.

Undersøkelsen viser også at strategisk energi- og ressursstyring utvikles i takt med ny teknologi. 48 prosent sier at de tilpasser datastyringsprogrammene sine, innen energi og bærekraft, basert på vekst i tilkoblede enheter. Tilsvarende tall for vekst av kunstig intelligens er 24 prosent. Selv om 54 prosent av de spurte oppgir at de fremdeles administrerer data i regneark, har fordelene ved å investere i digitale løsninger blitt tydelige.

Klimaendringer er et prioritert område

Tilpasning til- og reduksjon av klimaendringer og global oppvarming, har et større fokus i forretningsdrift enn noen gang før. Undersøkelsen viser at miljøhensyn er den sterkeste drivkraften for selskapenes energi- og bærekraftstiltak (51,5 prosent), og at klimaendringer er den største risikoen for energi- og ressursforsyning (58 prosent). Bedriftsledere begynner å forstå fordelene ved å forholde seg til klimaendringer og ser et potensial i ulike miljøinvesteringer, både med tanke på renommé og på utvikling av nye produkter og tjenester.

Mer klimarelatert statistikk fra undersøkelsen:

 • Bærekraft- og energiinvesteringer oppfattes generelt som en viktig faktor for både merkevare/omdømme (50 prosent) og konkurransefortrinn (47 prosent).
 • 70 prosent av de spurte i årets undersøkelse sier at de har satt seg energi- eller bærekraftmål, og har kunngjort dem offentlig, mot bare 57 prosent i fjor.
 • 75 prosent av de spurte sier at de har satt seg høyere mål nå, sammenlignet med i fjor. De som har høyere mål, er dessuten mer sikre på at de vil oppnå dem.
 • 30 prosent av bedriftslederne som svarte, er enige om at selskapets klimatiltak vil være gunstige for driften.

- Klimaendringer er et sentralt spørsmål i alle globale selskaper, sier en av de spurte. Alle interessenter, fra investorer til forbrukere, følger nøye med på hvordan virksomheter takler utfordringen med å redusere karbondioksid-utslipp og klimaavtrykk. Det er viktig at selskapene begynner å planlegge for dette, hvis de ikke allerede har gjort det.

Om rapporten

Schneider Electric sin rapport «Corporate Energy & Sustainability Progress Report» er utviklet for å skape et bilde av hvordan store organisasjoner kjøper energi, håndterer ressursetterspørsel, bruker data og utvikler, finansierer og gjennomfører programmer for effektivisering og reduksjon av CO2-utslipp. Undersøkelsen ble utført av GreenBiz Research og baserer seg på både webundersøkelser og telefonintervjuer blant 265 energi- og bærekrafteksperter som overvåker anskaffelser, drift og bærekraft, fra styremedlemmer til individuelle bidragsytere. Bedriftene omsetter for minst 250 millioner dollar (tilsvarende cirka 2,5 milliarder norske kroner) årlig og kommer fra 17 forskjellige bransjer.

For mer informasjon og for å laste ned rapporten, besøk insights.se.com.

 • I Schneider Electric mener vi at tilgang til energi og retten til digital utvikling er en grunnleggende menneskerett. Vårt mål er å få alle i stand til å gjøre mer med mindre ressurser, og med smart teknologi som effektiviserer driftsprosesser og reduserer energiforbruket sikrer vi at «Life is On» for Norge og resten av verden. Vi kombinerer innovativ teknologi, sanntidsovervåking, programvare og tjenester i integrerte løsninger for bygg, bolig, datasentre, infrastruktur og industri. Vi jobber for å utnytte mulighetene som ligger i et åpent, globalt og nyskapende samfunn som bygger på vår meningsfulle prestasjonskultur med hovedvekt på «inclusive» og «empowered».

  www.se.com/no

  Følg oss på sosiale medier:
  På Twitter
  På Facebook
  På LinkedIn
  På YouTube

Norway

Tilslutning til Wiztopics blokkjedesertifiseringsplattform

For å sikre kommunikasjonen sin har Schneider Electric sertifisert innholdet sitt på Wiztrust siden 2. oktober 2019. For bedriftskommunikasjon kan du kontrollere ektheten på nettstedet Wiztust.com

Nettleseren din er utdatert og har kjente sikkerhetsproblemer. Det kan også hende at den ikke viser alle funksjonene på dette nettstedet eller andre nettsteder. Oppgrader nettleseren for å få tilgang til alle funksjonene på dette nettstedet. Nyeste versjon av Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge anbefales for optimal funksjonalitet.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!