Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg din lokasjon
 • Default Alternative Text

  Tid for konkret handling

  Konkrete, betydningsfulle handlinger er den eneste måten å gjøre noe med klimaendringene på. I Schneiders bærekraftrapport 2017–2018 kan du se hvordan vi selv bidrar, men også hjelper andre med å bidra.

  Schneiders bærekraftrapport 2017–2018
 • Default Alternative Text

  Nye Green Premium

  Miljømerket Green Premium indikerer sunnere produkter med mer oversiktlig informasjon om miljø og regelverk. I dag består 75 % av det totale salget vårt av Green Premium-løsninger.

  Les mer
 • Silhouette Of People On Greeting To The Sun Installation At Sunset.

  Hvor stort er miljøavtrykket ditt?

  Bruker du flere ressurser enn det jorden kan reprodusere?

  Beregn miljøavtrykket ditt
  • Mot en bærekraftig transformering

   Se Xavier Houot, SVP Global Safety, Environment & Real Estate snakker om hvordan bærekraft er integrert i alle våre aktiviteter, fra leverandør til ansatt og videre til kunde.

  • Trender som driver vår miljøstrategi

   Klima 
   Grense for global oppvarming til +2 °C ved å halvere alle CO₂-utslipp innen 2050 

   Ressurser og sirkulær økonomi
   Vi «forbruker» i dag ikke-fornybare ressurser tilsvarende 1,7 planet-ekvivalenter hvert år, som igjen øker behovet for en mer sirkulær økonomi 

   Livet og økosystemene 
   Vi trenger å beskytte helse og miljø fra kjemiske stoffer og forurensningsrisiko

  I denne digitale økonomien utvikles Schneider Electrics globale forsyningskjede for å bli enda mer tilpasset og bærekraftig, for så å integreres med vår skreddersydde forsyningskjede 4.0, drevet av EcoStruxure-løsninger.
  Skreddersydd: Vi setter kunden i sentrum og søker alltid etter å tilby det de verdsetter, samtidig som vi vektlegger skalerbarhet og effektivitet.
  Bærekraftig: Siden bærekraft er en prioritet i hele leverandørkjeden, optimaliserer vi ressursene ved å utvikle en sirkulær forsyningskjede med rene og trygge anlegg som drives av fornybar energi. 
  Tilkoblet: Vår digitale og smarte forsyningskjede som drives av EcoStruxure, bidrar til å gi kundene bedre oversikt som sikrer effektivitet og ressurspålitelighet på alle nivå.
  Life is on | Schneider Electric

  Skreddersydd forsyningskjede 4.0

  Life is on | Schneider Electric

  Betrakte avfall som verdi

  Vi jobber hardt mot et «null-avfallsmål» på alle våre anlegg verden over. Våre fabrikker og logistikksentre fokuserer på å redusere avfall, gjenbruke, resirkulere og unngå avfallsdeponier og vi opplever en kontinuerlig fremgang. I 2017 hadde vi 130 anlegg som fikk utmerkelsen «Mot null-avfall til avfallsdeponi», vårt mål for 2020 er 200 anlegg. Globalt har andelen økt med 15 prosentpoeng over de siste 10 år og i 2017 nådde vi 94%.

  Schneider Electric har rullet ut et integrert styringssystem for å sikre kontinuerlig forbedring i forhold til miljø (ISO 14001), sikkerhet (ISO 45001), energi (ISO 50001) og kvalitet (ISO 9001). ISO 14001-sertifisering bidrar til kontinuerlig forbedring av miljøytelsen på fabrikkanleggene. I 2017 ble 263 fabrikkanlegg sertifisert i henhold til ISO 14001. Alle disse anleggene bidrar med miljørapportering og dermed til konsernets miljømål. 130 fabrikkanlegg ble også sertifisert iht. ISO 50001 for å bidra til våre høye ambisjoner innen energistyring og levere en kontinuerlig energiproduktivitet. ISO 45001 gjør det også mulig å styrke vår sikkerhetskultur og definere en robust sikkerhetsstyring.
  Inne i et datasenterrom, dataløsninger, datasenterstyring.

  Øko-effektiv produksjon

  Life is on | Schneider Electric

  CO₂-effektivitet innen transport

  Schneider Electric er et verdensomspennende selskap med virksomhet i mer enn 100 land, med en robust transportplan for å sammenkoble våre anlegg og levere til våre kunder. I 2017 leverte vi 2400 tonn gods; 74 % med godstransport, 23 % med sjøfrakt og 3 % med flyfrakt. Fra 2015 til slutten av 2017 satte vi opp et nytt program for reduksjon av CO₂-utslipp, med ambisjoner om å oppnå en reduksjon på 10 % over tre år. På slutten av 2017 nådde vi dette målet ved å redusere CO₂-utslippene for transport med gjennomsnittlig 10,3 % i løpet av de tre årene. Viktige tiltak inkluderte å gå fra luft til sjø, øke lastehastigheten og optimalisere reiseruten. Vi planlegger å redusere CO₂-utslippene fra transport med ytterligere 10 % fra 2018 til 2020.
  Vi ønsker å samarbeide med våre leverandører på en bærekraftig reise. Siden 2011 har bærekraft vært en av de sju pilarene for å evaluere strategiske leverandører, etter ISO 26000-standarden. Innen 2020 har vi som mål å øke med +5 poeng / 100 i gjennomsnittlig poengsum for disse ISO 26000-vurderingene. Schneider Electric har også forpliktet seg til å utarbeide en overvåkingsplan for å hindre alvorlige arbeidsulykker, HMS og risiko for forretningsmessig integritet. Innen 2020 vil 300 leverandører få en konkret vurdering av sitt anlegg. Dessuten samarbeider vi med leverandører for innkjøp av bærekraftige råvarer, sporing av konfliktmaterialer og utfasing av farlige stoffer. Vi har for eksempel som mål å bruke 100 % resirkulert eller sertifisert papp og paller til transportemballasje innen 2020.

  Elektrisk kraftdistribusjon, elektrisitetsmaster med kraftlinjer i solnedgang.

  Samarbeide med leverandører

  Høydepunkter i forsyningskjeden 2017

  • 358 Revisjoner på stedet som omfattet kriterier for bærekraft
  • 10,3 % energibesparelser på våre fabrikkanlegg ift. 2014
  • 88 % av de strategiske leverandørene passerte tredjepartsevalueringen for bærekraftig utvikling 2015-2017
  • 10 % reduksjon av CO₂-utslipp fra transport i perioden 2015-2017
  • 130 fabrikkanlegg som er godkjent for å sende «Mot null avfall til fyllplassen»
  • 70 % av aktuelle kjøp bekreftet som konfliktfrie iht. Conflict Minerals-regelen av 2012
  Snakk med oss via chat

  Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!