Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

50 %

kvinner i ansettelse

40 %

kvinner som førstelinjeledere

30 %

kvinner i ledergrupper

50 millioner

personer med tilgang til grønn elektrisitet

Fremming av likestilling på arbeidsplassen

I front for likestilling

Med 7 kvinner i ledelsen er vi allerede et av de mest kjønnsbalanserte selskapene. Likevel fortsetter vi å heve likestillingslinjen på alle nivåer i organisasjonen, ved å redusere lønnsgapet, bekjempe skjevheter og med fleksible arbeids- og ferieprinsipper.
Finn ut hvordan vi gjør det

Lukking av energigapet

Tilgang til energi, en grunnleggende menneskerett

Over 700 millioner mennesker lever fortsatt uten strøm, noe som begrenser livskvaliteten og studie- og arbeidsutsiktene. Dette er uakseptabelt, så vi samarbeider med mennesker og partnere for å utvikle og betjene tilpassede løsninger som gir tilgang til energi for likestilt mulighetsutvikling.
Utforsk løsningene våre for egenforsyning

Høydepunkt

Anerkjennelse femte år på rad

I Bloomberg Gender Equality Index for det store engasjementet vårt for å fremme og tilrettelegging for like muligheter overalt.

Tilgjengelige løsninger for ren energi

Med stiftelsen Solar Impulse Foundation identifiserer vi og fremmer løsninger som kan distribueres i stor skala for å utvide tilgangen til energi.

Innovasjon og mangfold går hånd i hånd.

Hør hvordan mangfold i kjønn, etnisitet og erfaring kan gi kreative og innovative resultater.

Nye metoder for nye tider

Under pandemien lærte vi at er det viktig å tilpasse arbeidsretningslinjene våre, for å legge til rette for mer fleksibilitet og tid med familien.

Egenforsyning av strøm er mulig

Vår skybaserte programvareplattform  kan hjelpe installatører med å koble seg til og administrere installasjoner for egenforsyning.

Anbefalinger for en sunn arbeidsplass

Basert på undersøkelsen vi gjennomførte med FN om implementering av en helhetlig tilnærming til kjønnsbalanse.

Ingen glemt

I krise- og nødsituasjoner jobber vi med frivillige organisasjoner som FNs høykommissær for flyktninger

Belønning av storhet

Slik ser vi belønningspraksisen vår: lik lønn for likt arbeid, og rettferdig differensiering av ansattes prestasjoner og atferd.

Likestillingsforpliktelsene våre bidrar til FNs bærekraftsmål.

I tråd med målet vårt om å bygge bro mellom fremdrift og bærekraft, støtter bærekraftinitiativene våre FNs 17 mål for bærekraftig utvikling.

Mer om vårt likhetsengasjement

Mangfold, likestilling og inkludering

Mer om kultur, verdier og retningslinjer for kvalitetsmangfold og -inkludering på arbeidsplassen

Karriere hos Schneider Electric

Se de nyeste mulighetene for deg og bygg karrieren din hos oss.

Bærekraftrapporter

Få tilgang til Schneider Sustainability Impact resultater og rapporter, alt på ett sted.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!

Hvordan kan like muligheter på jobben og rettferdig energitilgang til lokalsamfunn skape bærekraftig utvikling? 

Schneider Electric har som mål å skape like muligheter på arbeidet i et inkluderende miljø der mangfold og inkludering verdsettes i bedriften, og utvide rettferdig energitilgang til alle lokalsamfunn for å gjøre bærekraft til en global og lokal virkelighet. Som et av de mest mangfoldige, inkluderende og rettferdige selskapene i verden tror Schneider Electric på å fremme mangfold, læring, kompetanseheving og utvikling for arbeidsstyrken internt og å gi energitilgang til alle eksterne parter for å takle klimaendringene. Utforsk vårt Equal Commitments-manifest som fokuserer på kjønnsbalanse og tiltak rettet mot kvinner for å ansette og gi dem opplæring i lederskap og ledende styringsroller. Det fremhever også innsatsen vår for å bekjempe klimaendringer og sosial ulikhet gjennom tilgang til grønn elektrisitet for alle. Vi leder an ved å bekjempe lønnsgapet mellom kjønnene og ubevisst skjevhet og ved å styrke inkluderende og fleksible retningslinjer, slik at liv og karriereutvikling for våre medarbeidere blir enklere. Vi forplikter oss til rettferdig og rimelig lønn det går an å leve av og forventer anstendige arbeidsstandarder fra våre forsyningskjedepartnere. Vi er et samfunnsselskap som omfavner forskjeller og bygger en inkluderende kultur av respekt der alle er like, unike og trygge til å være sitt beste seg. Utforsk våre nettløsninger for grønn og pålitelig elektrisitet der vi samarbeider med våre ansatte og partnere for å gi lokalsamfunn tilgang til kommersielt pålitelig, sikker, effektiv og bærekraftig energi for rettferdig utvikling. Schneider Electric ønsker å forbedre livet til mennesker over hele verden ved å utvikle bærekraftige energiløsninger og øke støtten til en inkluderende kultur som gir like muligheter på jobben. Vi mener at alle former for mangfold gir reell verdi og økosystemstyrke til selskapet ettersom et mangfold av kjønn, etnisitet og erfaringer kan gi kreative og innovative resultater.