Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Forening av fremdrift og bærekraft for alle

I over 20 år har stiftelsen vår, under ledelse av Fondation de France, brukt filantropiske initiativer i tråd med Schneider Sustainability Impact og FNs bærekraftmål, med fokus på opplæring av ungdom for å forbedre livskvaliteten og jobbutsiktene.

1 millioner

privatpersoner har fått opplæring innen energi

50 000

frivillige dager over hele verden

Opplæring og entreprenørskap

Yrkesrettet opplæring og opplæring innen gründervirksomhet er en viktig drivkraft for sosioøkonomisk og bærekraftig utvikling.

Ved å legge vår kompetanse, frivillig tid samt samarbeids- og støttepartnere på bordet gjør vi det mulig for å gi enkeltpersoner og lokalsamfunn en bedre fremtid.
Utforsk programmet vårt

VolunteerIn-program

VolunteerIn-programmet ble opprettet i 2012 og inspirerer folk til å gi tilbake til lokalsamfunn gjennom mentorvirksomhet, opplæring og bidrag til meningsfylte initiativer fra lokale partnere. Ved å støtte dem forsterker vi kraften i ansvarlig borgerskap og bærekraftig utvikling.
Oppdag prosjektene våre

Partnerskap med stiftelser

Rallying for communities on Giving Tuesday

Artfully advocating for change with the UN

Clean innovation and solutions with Solar Impulse

Upgrading entrepreneurs’ facilities in Pakistan

Gå inn på vår globale hjemmeside (på engelsk) for å se de nyeste prosjektene og resultatene.

Se de nyeste prosjektene og resultatene. Åpner i nytt vindu

Tomorrow Rising nødhjelpskampanjer

Tomorrow Rising Lebanon

Stiftelsen etablerte en donasjonskampanje og hjalp de mest rammede ved å gjenopprette strømmen i hus.

Tomorrow Rising India

Schneider Electric India og stiftelser etablerte en innsamlingskampanje for å hjelpe de berørte indiske samfunnene.

Tomorrow Rising East Africa

Distribusjon av mat til familier og småbarn i Kenya under pandemien for å gi tilgang til næringsrike måltider.

Tomorrow Rising Myanmar

Schneider Electric Foundation gjorde det mulig for lokale skreddere å produsere 50 000 masker som ble fordelt over hele landet.

Send inn prosjektet ditt.

Du ønsker å presentere et initiativ fra organisasjonen din / den frivillige organisasjonen din for å be om økonomisk støtte fra stiftelsen.
Send inn prosjektet ditt. Åpner i nytt vindu

Mer om hva vi gjør for bærekraft

Bærekraftrapporter

Få tilgang til Schneider Sustainability Impact resultater og rapporter, alt på ett sted.

Schneider Sustainability Impact

Alle forpliktelser overfor bærekraft fra Schneider Electric.

Vårt engasjement for alle generasjoner

Mer om initiativene våre som støtter og gjør det mulig for mennesker å ha det bra og knytte bånd på tvers av generasjoner.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!
Hvordan fokuserer Schneider Electric Foundation for bærekraftig utvikling på å fremme progresjon og bærekraft?

Schneider Electric Foundation for bærekraftig utvikling har som mål å implementere bærekraftspåvirkning og FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG) for å gjøre enkeltpersoner og lokalsamfunn i stand til å oppnå ESG-lederskap (Environmental, Social and Governance), forbedret livskvalitet og et inkluderende arbeidsmiljø. Som verdens mest bærekraftige og inkluderende selskap, har Schneider Electric forpliktet seg til bærekraftige forretningsutviklingsmål og bedriftens borgerskapsmål gjennom å bygge bro mellom fremskritt og bærekraft gjennom rettferdig kvalitetsutdanning og -opplæring for alle. Oppdag Schneider Electric Foundations forpliktelser som bidrar til SDG-ene gjennom langsiktig, yrkesrettet opplæring og frivillig innsats over hele verden, som beskytter sårbare og eksponerte befolkningsgrupper, og som hjelper dem med å få fart på utdanningssystemet og den profesjonelle opplæringen for de vanskeligstilte ungdommene. Oppdag vår VolunteerIn-plattform som mobiliserer aktivt frivillig arbeid og deltakelse i samfunnsengasjement, styrker sosial integrasjon og styrker solidariteten med initiativer fra lokale partneres nettverk. Stiftelsen vår for bærekraftig utvikling støtter lokale partneres tiltak for opplæring og entreprenørskap i elektrisitetssektoren for å skape økonomisk og sosial utvikling gjennom energitilgang og fremme et rettferdig samfunn for å oppmuntre framtidige generasjoner. Utforsk Schneider Electric Foundation-opprettede Tomorrow Rising-nødhjelpskampanjer for å skaffe penger til katastrofe- og pandemihjelp, energigjenoppretting og styrking av lokalsamfunnene. Schneider Electric Foundation for bærekraftig utvikling tilbyr opplæring og gründerprogram for personer som vil tilegne seg ferdigheter, finne arbeid eller bli gründere innen energisektoren. Den gir også økonomisk støtte for å endre hverdagen og retningen til lokalsamfunn over hele verden, og bidrar til utviklingen av nye energiløsninger som er sikre, pålitelige og bærekraftige.