Still tekniske spørsmål (FAQ)

Hva lurer du på?

Hvordan stille inn vern til NSX 100- 630A

I vedlagt fil, fil man finne en guide på å stille inn TM-D og Miroclogic vern til effektbryteren NSX.
Husk:
  • Er det valgt korrekt type vern til  hva effektbryeren skal beskytte?
  • Ik2pmin for IT-TT når bryteren står som hoved-/gruppebryter?
  • Tåler kabelen de strømmer den kan bli utsatt for ( ik3pmaks) ?
Ring 07023 - tast deretter 2 og 2 for å komme til vår tekniske avdeling om du har videre spørsmål
 
Var dette nyttig?
Hva kan vi gjøre for å forbedre informasjonen?