Still tekniske spørsmål (FAQ)

Hva lurer du på?

Hvilken betydning har omgivelsestemperaturen for effektbryteren NSX? (TM-D vern)

Elektroniske vern, eks: Micrologic 2.2, blir ikke på virket av temperaturvariasjoner.
Dersom vernet blir brukt der det er høye omgivelsestemperaturer, må det likevel ta hensyn til effektbryterens termiske grense verdier ved innstilling!

Tabell for maksimal langtidsbeskyttelse ved ulike temperaturer ligger som vedlegg. 


Se også vår online katalog for NSX serien ( se link under)

http://ipaper.ipapercms.dk/SchneiderElectricNorgeAS/Brytere/NSXkatalognorsk/
Var dette nyttig?
Hva kan vi gjøre for å forbedre informasjonen?