Still tekniske spørsmål (FAQ)

Hva lurer du på?

Test av LR9F7575

Da vernet er elektronisk vil det også detektere fasevinkel mellom fasene.
Ved å seriekople en fase gjennom vernet, vil det kople ut pga. feil fasevinkel mellom fasene.
Var dette nyttig?
Hva kan vi gjøre for å forbedre informasjonen?