Still tekniske spørsmål (FAQ)

Hva lurer du på?

Kabelbroer i forbindelse med brann og brannskade

I etterkant av brann anbefaler Schneider Electric Norge AS og WIBE-fabrikken at alt WIBE-materiell som har vært i kontakt med røyk/flammer bør byttes ut. 
Grunnen til dette er at flammer og røyk svekker materialet og korrosjonklassen på produket. 
Uttalelse fra WIBE-fabrikken i Sverige. 

Se vedlegg


 
Var dette nyttig?
Hva kan vi gjøre for å forbedre informasjonen?