Still tekniske spørsmål (FAQ)

Hva lurer du på?

Kan du manøvrere Tesys U via multifunksjonsbeskyttelsen LUCM *?

Du kan koble modbusporten til LUCM-beskyttelsesmodulen på Tesys U-startbryteren via PLC, og dermed få tilgang til alle register, bortsett fra registre 680 til 705. For å få tilgang til disse registre for "Skriv" -funksjonen må du ha en kommunikasjonsmodul.

For registerne (f.eks. Start / stopp) 700, 703, 704, 705, kan du ikke skrive til dem fra PLC via LUCM * Modbus Port Protection Module, men du kan lese og overvåke Tesys U-verdier ved å gjøre det.

Var dette nyttig?
Hva kan vi gjøre for å forbedre informasjonen?