Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

Micrologic

Vern for Masterpact NT/NW og Compact NS630b til 3200

Komponentene er tilgjengelig ved kjøp av komplett bryter eller tilgjengelig gjennom Schneider Electric sin egen serviceavdeling.

Micrologic
 • Funksjoner

  Tilbyr alle typer overstrøm- og kortsluttningsvern og avanserte vernfunksjoner, måling og kommunikasjon:

  • 4 beskyttelsesnivåer mot overbelastning og kortslutning.
  • 4 typer vern for måling: A (strøm), E (strøm, spenning, effekt,energi), P (som E, og i tillegg flere måleparameter og avanserte vernfunksjoner) og H (som P og i tillegg overharmonisk måling ).
  • Høy grad av målenøyaktighet for opptil 150 forskjellige innstillinger og måleparametere
  • Vernfunksjonene er adskilt fra målefunksjonene og styres av en elektronisk ASIC-komponent.
  • Stort utvalg av software gjør det enkelt å behandle elektriske data for å optimalisere kontinuitet i drifts- og energistyring.


  Fordeler

  Den korteste veien fra et punkt til et annet
  Micrologic vern reduserer avstanden mellom brukeren og installasjon ved hjelp av måling og kommunikasjon. Vernets evne til å lagre måle- og hendelsesinformasjon, og kommunisere dette videre til lokalt og/eller sentralisert overvåking, sikrer økt produktivitet, pålitelighet og energieffektivitet.
  • Smart: Den intelligente måten å ta i bruk energimåling der du trenger den
  • Sikker: Vern, måling, vedlikehold og kommunikasjon i én pålitelig enhet
  • Enkel: Send energi-informasjon til alle som trenger det

  Applikasjoner

  Vern, måling, overvåkning og kvalitetssikring av energi for alle typer elektriske lavspenningsnett.

  • Bygninger og infrastruktur: Effekt -energistyring og overvåkning
  • Industri: Kontroll og måling av effekt  
  • IT: Kritisk strømforsyning
  • Marine: Vern for ekstreme kortsluttningsytenser