Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

PowerLogic ION7550 RTU

RTU for datainnsamling og anleggsmåling

RTU for datainnsamling og anleggsmåling

PowerLogic ION7550 RTU
 • Funksjoner

  PowerLogic ION7550 RTU (remote terminal unit) er en intelligent, web-støttet enhet ideell for måling av vann, luft, gass, elektrisitet og damp (WAGES). Enheten samler inn, skalerer, og logger målinger fra et stort antall tilkoblede målere eller transdusere, og leverer informasjonen til en eller flere hovedstasjoner gjennom en unik kombinasjon av integrerte kommunikasjonsgatewayer.

  Egenskaper
  • Opptil 10 Mbytes lagringsplass
  • 1 pulsutgang
  • 24 digitale eller analoge innganger (maksimalt)
  • 30 digitale eller analoge utganger (maksimalt, inkludert pulsutgang)
  • Ethernet-port (Modbus/TCP/IP-protokoll)
  • Modbus TCP Master / Slave på Ethernet-port
  • Optisk port
  • RS 485-port
  • RS 485 / RS 232-port
  • Modbus RTU Master / Slave (Seriell port)
  • Internt modem
  • Modem gateway (ModemGate)
  • DNP 3.0 gjennom seriell, modem, og infrarød port
  • Alarmvarsling via e-post (Meterm@il)
  • HTML-nettsideserver (WebMeter)


  Fordeler

  Du kan redusere tap og optimalisere utstyrsdrift for å øke energieffektiviteten. Med et stort, intuitivt display, omfattende digital og analog I/O, og den generelle allsidigheten til Powerlogic-systemet, gir ION7550 RTU en kostnadseffektiv, dedikert WAGES-løsning i forhold til en tradisjonell måler.

  Applikasjoner

  • WAGES (vann, luft, gass, elektrisitet, damp)-måling
  • Integrert verktøymåling med avanserte, programmerbare matematiske funksjoner 
  • Datakonsentrasjon gjennom multi-port, multi-protokoll-kommunikasjon
  • Overvåkning og kontroll av utstyrsstatus

   

Sammenlign produkter: /