Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

MiCOM P63x

-

-

MiCOM P63x
 • Funksjoner

  MiCOM P63x-serien av differensiale beskyttelsesenheter er utformet for rask, målrettet kortslutningsbeskyttelse for transformatorer, motorer, generatorer og andre installasjoner.

  MiCOM 63x tilbyr rask og målrettet differensialvern og er enkel å kople sammen med nesten alle typer understasjonsstyrings- og SCADA-systemer. Den er brukervennlig og gir klare avlesninger fra omfattende registreringer.

  Høyhastighets, trippelt differensielt beskyttelsessystem

  MiCOM P63x tilbyr høyhastighets tretrinns differensielt beskyttelsessystem ved hjelp av en trippelsløyfet karakteristikk og to høytstilte differensialelementer i kombinasjon med transformatorens innstrømningsbegrenser, overflytbegrenser og gjennomstrømningstabilisator.

  Ved å legge inn de nominelle verdiene for transformatorviklinger og tilhørende strømtransformatorer oppnår brukeren at amplitude og vektor stemmer overens. Enhetene omfatter også mange tilleggsbeskyttelsesfunksjoner. MiCOM P63x tilbyr fire innstillingsgrupper for enkel tilpasning til ulike driftsbetingelser for systemet.

  Allsidige systemer og enkle, klare avlesninger

  MiCOM P63x er utstyrt med innstillingsprogramvare 1 A/5 A og har to kommunikasjonsgrensesnitt for SCADA og RTU samt tallrike kommunikasjonsprotokoller. Den gjør det lett å foreta fullstendige innstillinger og avlesninger fra omfattende registreringer på enheten. MiCOM P63x er tilgjengelig for plan-eller veggmontering og utnytter fordelen ved InterMiCOM-grensesnittkopling for direkte ende-ende-kommunikasjon mellom to beskyttelsesenheter.Sammenlign produkter: /