Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

MiCOM C434

-

-

MiCOM C434
 • Funksjoner

  MiCOM C434 er en kostnadseffektiv, modulær feltstyringsenhet og utformet for styring og overvåkning av felt.

  Omfanget av informasjon som håndteres av MiCOM C434 er utformet for styring og overvåkning av opptil 24 elektrisk drevne koplingsutstyrsenheter utstyrt med elektrisk signal for tilbakemelding, plassert i feltet på en mellomspennings understasjon eller en enkel høyspenningsstasjon.

  Eksterne hjelpeenheter er stort sett gjort overflødige gjennom integrering av binære signalinnganger og utganger som ikke er avhengige av hjelpespenning, med alternativ, direkte forbindelse for strøm- og spenningstransformatorer og med omfattende forriglingsmuligheter Dette gjør det enklere å håndtere vern- og kontrollteknologien for et koplingsfelt fra planlegging til idriftsettelse.

  Under drift gjør det brukervennlige grensesnittet det enklere å innstille enheten og fremmer sikker drift av understasjonen ved å forhindre ikke-tillatte koplingsoperasjoner.
  MiCOM C434 tilbyr identiske brukergrensesnitt som kombinerte vern- og styringsenheter (One Box Solutions) i samme serie og er ideell for komplette vern- og styringsenheter i understasjoner på feltnivå.

  For valg av feltet tilbyr MiCOM C434 en lang rekke forhåndsdefinerte felttyper og tillater innlasting av en brukerdefinert felttype.

  Det omfattende utvalget med integrerte kommunikasjonsprotokoller gjør det enklere å koble til et understasjonsstyringssystem og en RTU samt til dataoverføring for serielt tilkoplede enheter (IED-er, Intelligent Eletronic Device).

  Det modulære designet på MiCOM C434 med en brukstilpasset komplementær tilpasning tilbyr brukeren et fleksibelt konsept for å integrere styringsenheten enkelt i understasjonen. MiCOM C434 tilbyr både innbyggingskapsling for rack eller styringstavler og utbyggingsboks 40T og 84T for veggmontering med tekst- og grafikkskjerm.  Fordeler

  • Brukervennlig
  • Lett å konfigurere
  • Ukomplisert idriftsettelse
  • Stor seksjon med forhåndsdefinerte felttyper
  • Åpen kommunikasjonsstruktur
  • Kommunikasjonsgrensesnitt til understasjonens styringssystem
  • Ekstern tilgang med driftsprogram