Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

PACiS SCE

-

-

PACiS SCE
  • Funksjoner

    Det er en nøyaktighetskrevende oppgave å konfigurere et kraftautomasjonsdistribuert styringssystem. Man må utforme, oppdatere og laste inn databasene på hver enhet på en sammenhengende måte gjennom hele systemets levetid.

    Å konfigurere et fleksibelt system involverer vanligvis en høy grad av ekspertise for å navigere mellom flere programvareanvendelser, som f.eks. kommunikasjon, automasjon og grafiske verktøyer.

    For å hjelpe deg å mestre disse utfordringene har vi utviklet PACiS systemkonfigureringsredigerer (SCE - System Configuration Editor). PACiS SCE tilbyr en integrert omgivelse som gir deg full kontroll over understasjonens digitale styringssystemutforming.

    PACiS SCE kan brukes av ikke-spesialister for raskt å opprette og modifisere hele databasen ved hjelp av grafisk programmering.Sammenlign produkter: /