Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

Vamp 200 Series

Komplette verne- og kontrolladministratorer for strømsystemer

VAMP 200-serien er en omfattende serie av verne- og kontrollenheter med komplekse målefunksjoner for administrasjon av matere, motorer og kondensatorbatterier. Tilgjengelige modeller: VAMP210, VAMP230, VAMP245, VAMP255, VAMP257, VAMP259, VAMP265, VAMP265M

Vamp 200 Series
 • Funksjoner

  Schneider Electrics VAMP 200-serie har en rekke intelligente verneadministratorer som kombinerer standard maskinvare med avansert funksjonalitet og Ethernet-basert kommunikasjon. VAMP 200-serien er fullt ut kompatibel med VAMPs nyskapende lysbuevern, noe som gir et ekstra sikkerhetsnivå for vernefunksjonaliteten. Den fleksible VAMP 200-serien er utformet for å oppfylle verne- og kontrollbehovene til en rekke energisystemer og er en komplett og pålitelig verneløsning.

  Standard produsentgaranti: 2 år

  Fordeler

 • Komplett beskyttelse
  Omfattende utvalg av vernefunksjoner for luftledninger og kabelmatere for distribusjonsnettverk, kondensatorbatterier, reaktorer, generatorer og motormatere, inkludert store motorer.
 • Integrert lysbuevern
  VAMPs unike lysbuevern er valgfritt på alle enhetene i 200-serien – for fullstendig sikkerhet.
 • Total kontroll
  Omfattende bay control-funksjonalitet, inkludert lokal kontroll og fjernkontroll av 6 objekter og statusovervåking av 2 objekter til.
 • Omfattende målinger
  En serie med målefunksjoner, inkludert fase og reststrømmer, rest- lednings- eller fasespenning, frekvens, strømubalanse, maksimal etterspørsel, negativ fasesekvensstrøm, aktiv og reaktiv energi i henhold til primærtilkoblingen.
 • Analyse av strømkvalitet
  Analyse av strømkvalitet inkluderer tilsyn med harmoniske svingninger opp til 15. orden, THD av strøm og spenningsfall og -topper.
 • Komplette registreringsfunksjoner
  Etter en feil gir releene 2000 registreringer av hendelsessekvenser, registrering av feilverdi og registrering av forstyrrelser.
 • Programmerbare vernestadier
  Inkludert overstrøm, overspenning, underspenning, jordfeil og frekvensvern.
 • Ultraraskt lysbuevern
  Den unike, integrerte funksjonaliteten for lysbuefeil tilfører en ekstra dimensjon til den totale sikkerheten i installasjonen og påliteligheten til verne- og kontrollsystemet.
 • Omfattende kommunikasjon
  Støtte for et stort antall kommunikasjonsprotokoller: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus DP, TCP/IP, SPA-bus slave, DNP 3.0 og IEC 61850.
 • Brukervennlig
  Den gratis VAMPSET-programvaren forenkler konfigurering, idriftsetting og drift og sikrer at verne- og kontrollbehovene til brukerne oppfylles på en enkel måte.
 • Applikasjoner

 • VAMP 210: Små og mellomstore generatorer, inkludert systemer med fast jording så vel som jording med høy eller lav motstand.
 • VAMP 230, 245, 255 og 257: Bruksområder der pålitelig kontroll og beskyttelse er nødvendig på matere og motorer, inkludert luftledningsmatere, kabelmatere, motormatere, kondensatorbatterier, reaktorer og samleskinner i understasjoner for strømdistribusjon, kraftverk, industrielle energisystemer, marine installasjoner, offshoreinstallasjoner.
 • VAMP 259: Komplett avstandsbeskyttelse som omfatter ledningsdifferensialfunksjoner som er nødvendige for beskyttelse av underoverføringskabler og luftledninger.
 • VAMP 265: Differensielle bruksområder for industri og strømnett, inkludert generatorer, transformatorer og motorer.
 • VAMP 265M: Komplett differensiell beskyttelse dedikert til store synkrone og asynkrone motorer
Sammenlign produkter: /