Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • 4 tips for produsenter som skal utvikle en god plan for produktsikkerhet.

Ingeniører i kontrollrommet på et stålverk, industriell automasjon, sikkerhetsprodukter

Sikkerhetssertifisering er en viktig milepæl for enhver produsent som skal slippe et produkt til markedet. Svikt ved produktsikkerhet fra produsenter eller sertifisører sin side kan føre til tap av liv og inntekter og forårsake rettssaker samt tap av kundenes tillit. Tenk bare på hvor mange milliarder av kroner bilbransjen alene har brukt på tilbakekalling på grunn av sviktende produktsikkerhet.

En viktig del av produktutviklingen er å vise at produktet er trygt å bruke før det blir lansert. Nedenfor er de viktigste vurderingene du bør gjøre når du utvikler en plan for bedre produktsikkerhet:

  • Evaluering gjennom uavhengig vurdering er en av de sentrale kravene til god og funksjonell sikkerhetspraksis.
  • Bevis må forelegges til den uavhengige vurderingsinstansen under produktutviklingen for å sikre dem at produktet eller systemet som utvikles vil være sikkert nok.
  • Byggingen av et "sikkerhetscase" er progressiv ettersom produktutvikling beveger seg gjennom ulike prosjektfaser. Ved hvert trinn må det fremlegges bevis på at sikkerhetsrisiko er redusert til et akseptabelt nivå.
  • Sikkerhetssaken bør fokusere ikke bare på de teknologiske aspektene av det aktuelle produktet, men også på prosesser, metoder og samsvar med regelverket.

Fordelene ved å omfavne sikkerhetssak-tilnærmingen inkluderer følgende:

  • Argumentasjonen og dokumentasjonen er organisert og strukturert; informasjonen kan nås raskt og enkelt av interessenten. En slik struktur gjør det enkelt for andre instanser å gjennomgå prosessen og utfordre produsenten.
  • Fokuset utvides og omfavner ikke bare det teknologiske aspektet, men også analysen av prosesser, metoder og samsvarsspørsmål.
  • En godt dokumentert "sikkerhetssak" kan fungere som et springbrett for å starte andre sikkerhetssaker. Man kan for eksempel dra nytte av en argumentasjonslinje som har vært vellykket og har ført til godkjennelser og lansering av produkter.
  • En sikkerhetssak forenkler fremtidige produktendringer. Når et produkt treffer markedet, vil nye funksjoner ofte bli lagt til. Resultatet fra den opprinnelige sikkerhetsrapporten kan fungere som en referanse og bidra til å katalogisere de nye endringene fra et sikkerhetsperspektiv.

Slik kan du styrke produktsikkerhet med en sikkerhetssak-tilnærming. Last ned innsiktsrapporten "How to Implement Efficient Safety Management in Product Development" (Hvordan iverksette effektiv sikkerhetshåndtering i produktutvikling)

Lær mer

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.