Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Hvor effektivt er ditt ventilasjonsanlegg?

Life is on | Schneider Electric
Vårt gratis Energy University-nettkurs “HVAC Efficiency and Equipment Optimization,” (Effektivisering av ventilasjonsanlegg og deres utstyr) vil bygge opp kompetansen du trenger for å effektivisere ditt HVAC-utstyr.

Kurs i energieffektivisering - Oppnå maks energibesparelser.

Bedrifter er villige til å bruke en stor del av sine årlige driftsbudsjetter på varme, ventilasjon og luftkondisjonering (HVAC) fordi det bidrar til å øke komfort og produktivitet i arbeidsmiljøer. HVAC (varme, ventilasjon og luftkondisjonering) står faktisk for 40 % av energiforbruket i bygg*. Gjennom bedre ventilasjons- og temperaturkontroll kan driftsansvarlige i bygg og datasentre effektivisere ventilasjonanlegg og samtidig redusere driftskostnader. Lær hvordan du effektiviserer kjøling
De fleste driftsansvarlige i bygg og datasentre forstår hvordan høye kjølingskosnader påvirker virksomhetens marginer, men de mangler egnede ressurser og kunnskaper for å bygge et optimalt, energieffektivt system som begrenser driftskostnader. Vårt Energy University-nettkurs “HVAC Efficiency and Equipment Optimization” (Effektivisering av ventilasjonsanlegg og utstyrsoptimalisering) kan hjelpe deg å skaffe deg kunnskapene du trenger for å effektivitivisere ventilasjonsanlegget i ditt bygg. Les bloggposten "Learn What Makes for an Energy Efficient HVAC System at Energy University” (Lær hva som effektiviserer et ventilasjonssystem). Her beskriver Michelle Souza, Global Program manager i Energy University, innholdet i kurset. Kurset forklarer hva som trengs for å fremme effektivisering, som for eksempel: 

  • riktig dimensjonering Store, sentralanlegg kan være vanlige i bygg, men de er ofte overdimensjonert. Kurset illustrerer hvordan forventede topplaster kan bli håndtert med mindre, distribuerte enheter. Derfor er riktig valg og dimensjonering viktig for et vellykket og energieffektivt anlegg.
  • Variabel laststyring Refleksjoner om bedre variable laster inkluderer det å skille mellom natt- og dagtidstemperatur, fuktighet og å ta hensyn til når bygget faktisk er i bruk.

Kjøre tallene
Det er mange faktorer å ta hensyn til før man planlegger effektiviseringen av et ventilasjonsanlegg. Først og fremst må man ta hensyn til ventilasjonsutstyrets effektivitet i forbindelse med effektviserering av kjøling. Riktig utstyrsoppsett er dog like viktig. Som Souza forklarer: "Et system som består av effektivt utstyr, men som blir brukt ineffektivt, er et ineffektivt system".

Målinger som "energy efficiency ratio" (EER - energieffetivitetsforhold) kan hjelpe å stadfeste hvor effektivt et ventilasjonssystem er. Det å forstå dette forholdet er enkelt nok: jo høyere tallet er, jo mer energieffektiv er luftkondisjoneringsanlegget. Men hvordan kalkulerer du EER? Det å vite hvordan du kalkulerer EER-et kan hjelpe deg å ta bedre beslutninger for ditt ventilasjonsanlegg. Derfor anbefaler vi at du at du leser vår veiledning om hvordan du kalkulerer energieffetivitetsforholdet EER, så vel som andre forhold som SEER (seasonal energy efficiency ratio), som er relevante for kjøleeffektiviteten i ditt anlegg. Andre tall å ta hensyn til inkluderer:

  • Heating Seasonal Performance Factor (HSPF), faktoren som vurderer den gjennomsnittlige ytelsen til en varmepumpe (som bringer varme utenfra til byggets indre) gjennom en viss tid.
  • Coefficient of performance (COP) - Koeffisienten vurderer kompresjonseffekten til en ventilasjonsenhet (i kW og hestekrefter) og dens kjølekapasitet i tonn. Jo høyere COP, jo mer effektivt er ventilasjonsanlegget.

Effektiviteten til andre komponenter i ventilasjonsanlegget, som utstyr for varmeoverføring, kjøletårn og andre komponenter.

*Kilde: Energieffektive løsninger for bygg: Slik oppnår du energibesparelser

Vil du energieffektivisere ditt ventilasjonsanlegg? Meld deg på nettkurset “HVAC Efficiency and Equipment Optimization” (Effektivitet i ventilasjonsanlegg og utstyrsoptimalisering) i regi av Energy University.
Lær mer

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.