Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Slik reduserer du strømutgiftene i et bygg med recommissioning

By
Gjennom et recommissioning-prosjekt kan byggeiere få redusert energikostnadene med 5-15 %.

5 trinn for å kalibrere et byggautomasjonssystem og spare energi

Recommissioning går ut på å kalibrere og finjustere både infrastruktur og driftsoperasjoner. Målet er høy ytelse i anlegget og energibesparelser på 5-15 %. Den umiddelbare effekten av recommissioning er energibesparelser, men det kan medføre også andre økonomiske fordeler for byggeiere, som blant annet:

  • Identifiseringen av drifts-, kontroll- og vedlikeholdsproblemer 
  • Bistand ved langsiktsplanlegging og større vedlikeholdsbudsjett 
  • Mindre energisløseri og muligheten for å sjekke effektiviteten til energikrevende utstyr 
  • Reduserte vedlikeholdskostnader og forebygging av utstyrssvikt 
  • Bedre dokumentasjon, hvilket fører til raskere feilsøking og reduserer vedlikeholdskostnader 
  • Redusert driftsrisiko 
  • Bedre opplæring, noe som øker stabens kompetanse og evne til å yte bedre service for kunder eller leietakere.

Finn ut mer om fordelene ved recommissioning for gode resultater i byggautomasjon-prosjekter
Lær mer

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.