Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Slik sikrer du pålitelig strømforsyning på en enkel måte

An site manager is able to monitor a facility on his tablet using Schneider Electric software
Power Outage Insight Solution leverer data som du kan bruke for å oppnå et sikkert, effektivt og produktivt miljø. I 2015 skulle 80 % av strømbruddene som ville påvirke kritiske tjenester, bli forårsaket av mennesker og prosessproblemer. – Gartner studie “Configuration Management for Virtual and Cloud Infrastructures” av Ronni J. Colville og George Spafford, Oktober 2010.

Presis og betimelig dybdeinformasjon kan hjelpe deg å ta bedre beslutninger

Kontinuitet i strømforsyning er vesentlig for små og mellomstore bedrifter som bygg med IT-rom, sykehus og fabrikker. Strømbrudd kan føre til alvorlige hendelser som data- og inntektstap på grunn av skader på utstyr. I verste fall kan strømbrudd resultere i tap av liv! Til tross for dette mangler ofte byggeleder midler til å ta raske, korrigerende tiltak for å gjenopprette elektrisitetstilgangen på en sikker måte. 

Power Outage Insight Solution fra Schneider Electric™
skiller seg ut fra andre mer komplekse styringssystemer for avbruddsfri strømforsyning ved å være sikker og brukervennlig. Og den krever ikke døgnkontinuerlig tilgjengelighet til eksperthjelp fra vedlikeholdsteamet. 

En sikker, enkel og pålitelig løsning for maksimal oppetid 
Ved å kombinere få komponenter, Power Outage Insight Solution fungerer som en elektroekspert som er tilgjengelig på anlegget døgnet rundt. Den støtter personell i den daglige driften og i nødssituasjoner gir den optimal tilgang til elektrisitet til enhver tid.  

Alltid presis og tydelig informasjon
I tilfelle strømbrudd, utfører programvaren sanntidsdiagnostikk og identifiserer kilden til problemet veldig raskt. Instruksjonene du får for å gjenopprette strømforsyningen, er konsise  og enkle å følge. 

Personellsikkerhet
Kortslutningstestere og trådløs bryterstyring beskytter de ansatte under forebyggende vedlikehold og mens man gjenoppretter strømforsyningen.

Kostnadseffektiv kontroll
Løsningen innebærer forebyggende vedlikehold som sikter på å minimere uventet driftsstans. Webbaserte grensesnitt og enkle prosesser reduserer reparasjonstiden og sparer tid. Et alarmsystem varsler brukerne via SMS/e-post basert på forhåndsinnstilte kritikalitetsnivåer.

100 % sporbart
Den innebygde databasen logger reparasjoner, vedlikehold og nettverksendringer.

Umiddelbare forbedringer av oppetiden
Power Outage Insight Solution  er en integrert løsning som ikke krever tilleggsprogramvare. Den kan anvendes såvel i nye som i eksisterende elektriske anlegg. Resultatet er umiddelbare forbedringer på strømtilgjengelighet, og du får dermed frigjort ressurser til forretningsutvikling.

  • Lær mer om vår løsning for å håndtere og styre elektrisitet på en sikker måte.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.