Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Reinvester energibesparelsene i helsetjenester

Visning av sykehusskilt foran smart bygg, sykehus, Arkitekteffektivitet.
Eiendommer som forvaltes av Regionservice er gode eksempler på energieffektivisering i andre regioner "Ved å samarbeide med Schneider Electric har vi på kort tid klart å gjennomføre omfattende forbedringer; forbedringer som organisasjonen aldri ville vært i stand til å oppnå på egen hånd. " – Jonas Larsson, Energy Strategist, Regionservice

Slik klarte Regionservice, i partnerskap med Schneider Electric, å oppnå besparelser på 25 millioner kroner

Regionservice, en organisasjon som administrerer 31 helsebygg i regionen Skåne i Sverige, er ikke fremmed for energiutfordringer. Derfor henvendte de seg til Schneider Electric for å utvikle en strategi som:

  • Reduserte energi- og vedlikeholdskostnadne
  • Inverterte den negative kostnadsutviklingen i deres aldrende eiendommer.
  • Reduserte energiforbruket gjennom bedre målingsstruktur og energiovervåking.

Schneider Electric garanterte 85 % av de estimerte besparelsene knyttet til oppvarming i denne kontrakten (EPC, Energy Performance Contracting). Større oppdateringer ble gjennomført i den første fasen, som inkluderte:

  • Installasjonen av en ny enhet for varmegjenvinning i ventilasjonssystemene
  • Ombygging av fjernvarmeunderstasjoner
  • Utskifting av ventiler og aktuatorer og installasjon av nye målere
  • Installasjon av vannsparende dyser på kraner
  • Mer energieffektiv belysning ved bruk av lysrør med spenningsreduksjonssystemer
  • Opplæring av vedlikeholdspersonell

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.