Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

EcoDesign-forskrifter

EcoDesign-forskriftene trådde i kraft 11. juni 2014 og er publisert i EUs offisielle journal. Disse nye forskriftene innenfor EU regulerer maksimumsnivå for tap for transformatorer som er satt i drift fra 1. juli 2015, men gjelder også for transformatorer kjøpt etter 11. juni 2014.

Etter 1. juli 2015 vil det ikke være mulig å levere eller sette i drift transformatorer som ikke tilfredsstiller disse minimumskravene, og produsenter er fullt ut ansvarlige for å følge loven.

Etter datoen for iverksettelse kan ikke produsenter gå inn i nye rammeavtaler for transformatorer med spesifikasjoner for energieffektivitet som ligger under minimumskravene som er angitt i forskriftene.

Rammeavtaler som er signert før 11. juni 2014, kan fortsette inntil sluttdatoen, selv med leveranser etter 1. juli 2015.

Bakgrunn: EUs forpliktelser

EU implementerer sitt 20-20-20-program for 2020:
 • Reduksjon på 20 % av utslipp av drivhusgasser 
 • Reduksjon på 20 % av energiforbruk 
 • Nå 20 % fra fornybar energi i total produksjon 
 • Tap i strømtransformatorer utgjør ca. 2,5 % av EUs energiforbruk
I 2020 vil sparing av ca. 16 TWh/år være oppnåelig med de nye forskriftene

EcoDesign retter seg mot to hovedmål for transformatorproduktet:
 • Redusere elektriske tap (1. trinn i 2015 / 2. trinn i 2021)
 • Tydeliggjøre og gi en mer synlig indikasjon av ytelsen
Harmonisering av nivåene for maksimumstap i EU.

Effektivitetsetterspørsel av transformatorer for mellomspenning for første gang.

EcoDesign-påvirkning for transformatorer

Transformatorer med væskefylling og støpt harpiks: Redusert nivå for transformatorer med væskefylling og støpt harpiks opp til 3150 kVA

Mellomspennings- og strømtransformatorer:
 • Nivå for toppeffektivitet (blanding av tap under belastning og tap uten belastning) for transformatorer > 3150 kVA
 • Ingen forskrifter p.t. for transformatorer > 3150 kVA
 • Tørrtransformatorer opptil 10 MVA 36 kV
 • Spesialtransformatorer blir ikke påvirket av denne forskriften
 • Betydelig økning i utstyrskostnader og vekt/mål
 • Reduksjon av driftskostnader (optimaliserte totalkostnader for eieren)
> Offisielle EU-dokumenter

Trenger du hjelp?

Start her!

Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

Kontakt kundestøtten

Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

Hvor kan du handle?

Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

 Åpner i nytt vindu

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

 Åpner i nytt vindu

Kontakt salgsavdelingen

Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!