Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Lightning storm, energy efficiency, electric power distribution.

  EcoDesign-forskrifter

  • EcoDesign-forskrifter

  EcoDesign-forskriftene trådde i kraft 11. juni 2014 og er publisert i EUs offisielle journal. Disse nye forskriftene innenfor EU regulerer maksimumsnivå for tap for transformatorer som er satt i drift fra 1. juli 2015, men gjelder også for transformatorer kjøpt etter 11. juni 2014.

  Etter 1. juli 2015 vil det ikke være mulig å levere eller sette i drift transformatorer som ikke tilfredsstiller disse minimumskravene, og produsenter er fullt ut ansvarlige for å følge loven.

  Etter datoen for iverksettelse kan ikke produsenter gå inn i nye rammeavtaler for transformatorer med spesifikasjoner for energieffektivitet som ligger under minimumskravene som er angitt i forskriftene.

  Rammeavtaler som er signert før 11. juni 2014, kan fortsette inntil sluttdatoen, selv med leveranser etter 1. juli 2015.

  Bakgrunn: EUs forpliktelser

  EU implementerer sitt 20-20-20-program for 2020:
  • Reduksjon på 20 % av utslipp av drivhusgasser 
  • Reduksjon på 20 % av energiforbruk 
  • Nå 20 % fra fornybar energi i total produksjon 
  • Tap i strømtransformatorer utgjør ca. 2,5 % av EUs energiforbruk
  I 2020 vil sparing av ca. 16 TWh/år være oppnåelig med de nye forskriftene

  EcoDesign retter seg mot to hovedmål for transformatorproduktet:
  • Redusere elektriske tap (1. trinn i 2015 / 2. trinn i 2021)
  • Tydeliggjøre og gi en mer synlig indikasjon av ytelsen
  Harmonisering av nivåene for maksimumstap i EU.

  Effektivitetsetterspørsel av transformatorer for mellomspenning for første gang.

  EcoDesign-påvirkning for transformatorer

  Transformatorer med væskefylling og støpt harpiks: Redusert nivå for transformatorer med væskefylling og støpt harpiks opp til 3150 kVA

  Mellomspennings- og strømtransformatorer:
  • Nivå for toppeffektivitet (blanding av tap under belastning og tap uten belastning) for transformatorer > 3150 kVA
  • Ingen forskrifter p.t. for transformatorer > 3150 kVA
  • Tørrtransformatorer opptil 10 MVA 36 kV
  • Spesialtransformatorer blir ikke påvirket av denne forskriften
  • Betydelig økning i utstyrskostnader og vekt/mål
  • Reduksjon av driftskostnader (optimaliserte totalkostnader for eieren)
  > Offisielle EU-dokumenter

  Chat tilgjengelig

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.