Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Default Alternative Text

  Innkjøp av fornybar energi

  Kjøp fornybar energi smartere.

Kjøp fornybar energi til bedriften globalt

Hvis du vurderer eksterne kraftkjøpsavtaler (PPA), distribuert produksjon på stedet, Energy Attribute Certificates (EAC), klimakvoter eller andre nye energimuligheter, kan bedriftens fornybarteam stole på oss. Våre eksperter på fornybar energi har omfattende erfaring, global rekkevidde og gjennomsiktige prosesser som hjelper deg med å finne de beste fornybarprosjektene og ren-teknologi-produktene til den beste prisen. 

 • Amazon Wind Farm Fowler Ridge

  Hør hva våre venner i Amazon Web Services har å si om hvordan kraftkjøpsavtaler (PPA) hjelper dem med å nå målene for fornybar energi

 • Gi den grønne profilen et løft

  Kraftkjøpsavtaler (PPA), på stedet og eksternt, er tilgjengelige i stadig flere land, blant annet i USA, Australia, Mexico, India, Kina og i hele Europa.

  Default Alternative Text

Vi hjelper organisasjoner med å navigere gjennom alternativene for kjøp av ren energi

Kraftkjøpsavtaler (PPA) på stedet og eksternt
Med PPA-er kan kjøpere inngå leveringskontrakter direkte med utviklere av fornybarprosjekter og på den måten sikre en langvarig og forutsigbar energikilde gjennom kontraktens levetid. Ved å sikre seg mot de økende kostnadene ved konvensjonell energi kan selskaper oppnå betydelige energibesparelser samtidig som de stimulerer veksten av rene teknologier og oppfyller bærekraftforpliktelser og -mål.


Klimakvoter (godkjente utslippsreduksjoner)
Selv de mest effektive organisasjonene strever med å eliminere alle utslipp fullstendig. Klimakvoter er en måte å bytte disse uunngåelige utslippene med reduksjoner som gjøres andre steder. En klimakvote er en tillatelse til å slippe ett tonn av klimagassen karbondioksid (CO2) ut i atmosfæren. Organisasjoner kjøper kvoter i et 1 : 1-forhold for å veie opp for Scope 1- or Scope 3-utslipp, med den direkte følgen at karbonfotavtrykket deres reduseres.

Globale Energy Attribute Certificates (EAC) 
EAC – inkludert sertifikater for kraft fra fornybare energikilder (REC, Renewable Energy Certificate), opprinnelsesgarantier og mer – støtter alle globale fornybarmarkeder. I nesten to tiår har EAC-er vært en anerkjent bransjestandard for kjøp av fornybar energi og miljøkrav. Vi sourcer EAC-er fra mer enn 30 land for å hjelpe kundene våre med å oppfylle behovene for fornybar energi.


EAC-er og klimakvoter for LEED®
Grønne byggeprosjekter som ønsker å redusere effekten av energiforbruket, kan kjøpe EAC-er og klimakvoter og få opptil sju (7) poeng i LEED Energy & Atmosphere Green Power Credit.  LEED-sertifiseringen er en grundig prosess. Ved å bruke EAC-er og kvoter sourcet fra Schneider Electric kan selskaper få enkle, rimelige sertifiseringspoeng samtidig som de oppfyller målene om å redusere karbonutslippene.

Oppnå mer fremgang på energi- og bærekraftområdet

Ta kontakt for mer informasjon

Våre eksperter på fornybar energi er klare til å hjelpe deg med å utvikle en bærekraftig strategi i dag.
Kontakt oss

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.