Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Default Alternative Text

  Smart O&G-feltadministrasjon

  Finn ut mer om våre programvarebaserte løsninger for smarte olje- og gassfeltapplikasjoner. Optimaliser produksjonen på offshore-plattformer og FPSO gjennom underoverflate- og overflatestyring, og prosessforbedringer på områder som inkluderer energi, prosess, ressurser, infrastruktur, brønner, forsyningskjede og datastyring.

 • Computer Network, Abstract

  Nytt, enestående utvalg av programvare for teknologi og industri

  Schneider Electric og AVEVA går sammen for å kunne tilby deg en bransjeledende portefølje med programvare for teknologi og industri.

  Finn ut mer
 • Men in hard hats viewing computer system overview on monitors

  Den digitale forvandlingen som styrker lønnsomheten

  Gi arbeidsstyrken det de trenger for å fatte bedre driftsbeslutninger og forretningsbeslutninger i sanntid. Se våre live webcasts for å lære hvordan man effektiviteten og produktiviteten i olje- og gassindustrien kan forbedres.

  Se on-demand webcasts Les rapporten
 • Default Alternative Text

  Oppdag livssyklustjenester

  Finn ut hvordan våre neste generasjons overvåkningstjenester leverer prediktive analyser for å hjelpe deg med å få best mulig utnyttelse av kritiske ressurser gjennom hele livsløpet.

  + Livssyklustjenester

  Databehandling

  Olje- og gassprodusenter har komplekse og intensive dataprosesser. For å opprettholde lønnsomheten ved endringer i trender, politikk og retningslinjer må du sørge for riktig håndtering av disse dataprosessene, slik at alle har rett tilgang til riktig informasjon.

  Life is on | Schneider Electric

  Løsning

  Schneider Electrics databehandlingsløsning er basert på Wonderware System Platform og relaterte løsninger. Å hjelpe kundene med å få oversikt over dataene og forvandle dem til innsikt for å forbedre driften er avgjørende for oppdraget vårt.

  Forbedringen av datakvalitet, kontekst, punktlighet og effektiv visualisering for løsningsarkitektur lar kundene løse problemer med for mye data, sørge for konsekvente data og datakvalitet, og eliminere geografiske barrierer med en felles datastruktur.

  Fordeler

  > Datafiltrering fra nesten alle mulige datakilder: sensorer, PLS-er, modelleringsprogramvare
  > Sikre datakvalitet og dataintegritet
  > Overvåk og rapporter alle alarm- og hendelsestilstander

  > Lagre alle historiske data
  > Sørg for at alle roller og fagfelt kan dele og kommunisere mellom ulike steder

  Produksjonsledelse

  Production Management er den pålitelige og punktlige informasjonen som kreves for viktige beslutninger i driften på offshore-plattformer og FPSO, som gir et simulert vindu til produksjonssystemet. Denne integrerte applikasjonen kombinerer både modeller for flytgaranti og prosesser på overflaten. Kombinert med operasjoner på overflaten gjør produksjonsledelse det mulig for produksjonspersonalet å forutse fremtidige produksjonshendelser og tilpasse driftsstrategier.

  Life is on | Schneider Electric

  Løsning

  Løsningene våre gir teknikere de nødvendige analysene for å se den langsiktige avkastningen på ressursene og for å opprettholde utvinningsgraden på feltet. De hjelper også vedlikeholdspersonell med å sørge for trygge og effektive fasiliteter, med nye funksjoner for å håndtere utskiftinger, reservedeler og avbrudd.

  Med den siste sky- og mobilteknologien støtter Wonderware alle roller ved å redusere tiden og de geografiske barrierene for samarbeid. Dynamisk prosessimulator med flerfase strømningssimulatorer muliggjør online-overvåking og kontroll over flerfaseproduksjon og prosesseringssystemer på overflaten.

  Fordeler

  > Rask sammenstilling av data for beslutningstakere
  > Styring av geografisk spredte operasjoner
  > Oppdage og forutse ytelsesproblemer
  > Integrere produksjonsplanlegging og vedlikehold for å overholde tidsplaner
  > Lavere kostnader via bedre håndtering av tidsknapphet: 5 % forbedring i utsatt produksjon

  > Produksjonsforbedring fra ca. 2 % til 12 %
  > Maksimalt samsvar med beste praksis innenfor sikkerhet, produksjon og miljø
  > Færre flaskehalser for mer effektiv drift
  > Responsiv forsyning for å møte etterspørselen

  Uthevet tilbud: EcoStuxure™ Profit Advisor

  EcoStruxure Profit Advisor hjelper arbeidsstyrken din med å ta bedre forretningsbeslutninger med enkle og lettforståelige verktøy som styrker operasjonell lønnsomhet på en sikker og bærekraftig måte.

  • Måler og kontrollerer fortjeneste for hver ressurs ved anlegget i sanntid
  • Bruker stordataanalyse og patenterte sanntids regnskapsmodeller til å identifisere potensielle lønnsomhetsforbedringer
  • Konverterer kontroll- og automasjonssystemer til industrielle lønnsomhetsmaskiner

  Finn ut mer

  Energistyring

  Schneider Electric Offshore Energy Management-løsninger har fokus på planlegging og drift av strømproduksjon og kraftdistribusjon fordelt på elektrisk last. Målet er å beskytte mennesker og utstyr, samtidig som man sikrer tilgjengelig strøm for prosesser samt styring av nødstrøm.

  Skjerm på kontrollrom i oljeraffineri

  Løsning

  Plattformene våre gir en integrert løsning på energiforvaltning som sikrer optimal forsyning og distribusjon for effektiv produksjon.

  Systemet vårt for distribusjonsstyring med systemer for administrasjon av avbrudd og Resource Advisor er kombinert i en samlet løsning som gir kundefordeler.

  Fordeler

  > Reduser produksjonsutsettelser som skyldes strømbrudd og vedlikeholdsoperasjoner
  > Minimer drifts- og vedlikeholdskostnadene for strømnettet
  > Bedre administrasjon av strømnett etter strømbrudd
  > Minimer energikostnadene og miljøbelastningen

  > Oversikt over og sporing av energi gjennom sentral overvåkning, kontroll og kraftstyring
  > Garantert oppetid for kritiske applikasjoner
  > Lavere drifts- og kapitalutgifter, mindre behov for deler

  Anleggsmiddelledelse

  God forvaltning av anleggsmidler i offshore-produksjon gir optimalisering av levetid og minimerer nedetid for fysiske ressurser på oljefeltet: motorer, pumper, kompressorer osv. Det inkluderer forebyggende vedlikehold og feilprognoser.

  Life is on | Schneider Electric

  Løsning

  Schneider Electric Fixed Assets Management løser utfordringene knyttet til produksjonsmidlenes tilgjengelighet, utfordringer ved planlegging, tilgjengelige ressurser og reservedelsadministrasjon i fire hovedtrinn som kombinerer programvare, mobile plattformer og tjenester.

  Det første trinnet er innsamling av data for å oppnå kontinuerlige forbedringer i vedlikeholdspraksis og gi den høyeste avkastningen på kapitalen. Trinn to er å analysere data for bedre ressursutnyttelse, bedre ytelse og bedre vedlikeholdsplanlegging. Trinn tre er å følge opp analysene med tiltak med beslutningsstøtte; mindre tid på analysering og mer til å handle. Trinn fire, rapportere og visualisere; gir bedre modeller, innsikt i sanntid og prediktiv innsikt.

  Fordeler

  > Sikkerhet og regulatorisk samsvar
  > Optimal levetid og minimal nedetid
  > Bedre ressursutnyttelse gjennom bedre vedlikeholdsplanlegging
  > Bruk av mobile løsninger til å redusere drifts- og vedlikeholdskostnader

  > Bedre vedlikeholdspraksis
  > Høyest økonomisk avkastning for alle aktivatyper.
  > Planlagt nedetid for å unngå svikt
  > Forebyggende vedlikehold og varsler om unormale situasjoner

  Brønnledelse

  Med fremveksten av det digitale offshore-oljefeltet innhenter olje- og gassindustrien mer data, oftere, på hvert trinn i virksomhetens livssyklus. Well Management og Analytics lar olje- og gasselskaper skape en samlet, nøyaktig oversikt over brønndata som er uniform og samstemt mellom systemer og forretningsprosesser.

  Marinetjenester, EcoStruxure for marineløsninger, offshore

  Løsning

  Artificial Lift Advisor sporer hver brønn på feltet via GIS-grensesnitt og administrerer drift, service, feil og produksjonshistorikk, og optimaliserer konfigurasjonen for bedre brønnutnyttelse gjennom verktøyet for brønnmodellering og -simulering.

  Ved å gi rask visualisering av brønnstatus, alarmsortering og prioritering muliggjør Artificial Lift Advisor hurtig tilgang til skjermbilder for væskenivåer, brønntesting og brønnkontroll, alt sammen i rapporter på nett og smarttelefoner/nettbrett.

  Fordeler

  > Bedre produksjonsaggregering for å forstå potensialet til brønnen muliggjør tilpasset produksjonskompensasjon
  > Bedre personalsikkerhet
  > Bedre ressursutnyttelse gjennom bedre vedlikeholdsplanlegging

  > Data i sanntid øker alt fra produksjonsoptimalisering til datadeling
  > Mer effektiv regulatorisk rapportering

  Tilbake til oversikt over offshore-løsninger

  Tilbake til offshore

  Chat tilgjengelig

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.