Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Oilfield Worker checks gauge, oil and gas

  Oljefeltoperasjoner på land

  Digitalisering gir store mengder data, mens analyser forvandler dem til beslutningsinformasjon. Ved å optimalisere ressursutnyttelsen øker produksjonseffektiviteten med inntil 5 % samtidig med at utvinningen maksimeres.

 • Default Alternative Text

  Oppdag livssyklustjenester

  Finn ut hvordan våre neste generasjons overvåkningstjenester leverer prediktive analyser for å hjelpe deg med å få best mulig utnyttelse av kritiske ressurser gjennom hele livsløpet.

  + Livssyklustjenester

  Samleledning

  Schneider Electric løser utfordringene til sluttbrukere og OEM-markedet innenfor prosessindustri, og forstår operasjoner på eksterne steder, skalerbarhet og bedre oljeutvinning.

  Life is on | Schneider Electric

  Viktigste fordeler

  Innhentingssystemer utvikler seg med feltets alder for å skalere opp eller ned når brønner bores og fullføres. Schneider Electrics løsninger tar høyde for kompleksiteten i driften på eksterne steder med løsninger som er skalerbare og gir bedre oljeutvinning.

  > Flerfasemåling for lavere kostnader, utstyr og og fotavtrykk
  > Optimal gjennomstrømningsforsikring med eliminering av vanlige årsaker til for høy avlesning
  > Optimalisering av brønntesting med automatiserte funksjoner fra satellittfasiliteter
  > Bedre oppetid og maksimert produksjon gjennom optimalisering av fasilitetsytelse
  > Et felles grensesnitt for feltplanlegging, driftsstøtte og ressursforvaltning i sanntid

  Utskillelses- og prosesseringsanlegg

  Vi leverer klasseledende produkter, inkludert automasjon, instrumenter og strømdistribusjon for OEM-er innenfor prosessindustri og SI-er. Løsningene våre tar hensyn til trykkontroll, prosesskontroll, nivåtemperatur og trykk, reduksjon/eliminering av fakling, og sikkerhet.

  Life is on | Schneider Electric

  Viktigste fordeler

  > Sømløs integrasjon av feltprosess og SCADA-system for wide-area SCADA-gjennomsiktighet. 

  > Ramme som kan settes i drift gjennom prosess-OEM-er som tilrettelegger for standardisering
  > Integrert kontroll og strømningsmåling gir lavere kompleksitet

  Lagringsadministrasjonsløsning for råoljesenter

  Schneider Electric leverer måleløsninger for flytende hydrokarboner for transaksjonshåndtering på lastebil- og jernbaneterminaler. Løsningene våre gir optimal terminalutnyttelse, lavere regulatorisk risiko og bedre avkastning på ressursene. Vi oppfyller kundenes behov til måling og dosering, tilkobling i sanntid, og sikkerhet for mennesker og produkt.

  Life is on | Schneider Electric

  Viktigste fordeler

  De solide egenskapene til våre omfattende oppbevaringssystemer strømlinjeformer daglige operasjoner og minimerer truslene mot operasjonell integritet.

  > Enkel programvareplattform for alle hydrokarbonvæsker
  > Papirløs billetthåndtering

  > Sanntids inventardata
  > Bedre regulatorisk samsvar

  > Sikrer sikker arbeidspraksis
  > Sertifikatstyring
  > Autentisering for adgang
  > Nøyaktig transaksjonsverdifastsettelse

  Uthevet tilbud: TerminalBoss™

  TerminalBOSS er en terminalautomasjons- og måleløsning som gir deg transaksjonsstyring og målesystemer for oppstrøms lastebil- og baneterminaler. Det lar terminaleiere overvåke terminaler uten tilsyn mens de får god kontroll over brukeradgang, sikkerhet og måling.

  > Fleksibel og repeterbar arkitektur med både standardiserte referansedesign og ETO for å oppfylle unike kundekrav og lovbestemte krav.
  > Grensesnittklart med anleggskontroll og DCS, eller med tredjeparts instrumentering
  > Bred ekspertise innenfor væsker, inkludert LNG, propan, butan, råolje, emulsjon og alternativ støtte for lastebilvekt
  > Mulighet til å integrere data med selskapsapplikasjoner, inkludert Cobra, Entero, FieldVue, PVR, PI, Avocet, og SAP

  Vannbehandling

  Vi leverer klasseledende produkter til OEM-vannbehandlingsprosesser. Vi forstår behovet for kontinuerlig prosesskontroll, nivåtemperatur, trykk og gjennomstrømning. Vi løser også utfordringene ved energistyring, miljøsikkerhet og rapportering i ulike miljøer.

  Life is on | Schneider Electric

  Viktigste fordeler

  > Bedre behandling og pumpeeffektivitet med integrert prosessinstrumentering og motorstyring
  > Optimal energistyring med integrert kraft og prosess
  > Behovsovervåkning og kontrolloptimering med effektfaktor, harmonikk, kraftkvalitet

  > Programvareløsninger (med mobiltilgang) automatiserer og styrker overvåking og rapportering for å bedre ressursutnyttelsen og redusere driftskostnadene
  > Bedre adgangssikkerhet med overvåkning av både perimeter og anlegg

  Løsning for prosessautomasjon

  Prosessautomasjonsløsninger trenger teknologi utviklet for sikkerhet og pålitelighet for å håndtere ulike bruksområder og for å ha riktig støtte gjennom levetiden for å sikre en lavest mulig eierkostnad.

  Life is on | Schneider Electric

  Løsninger

  Vi tilbyr en fremtidssikker tilnærming for å sikre at ikke teknologiene blir utdatert gjennom en unik kombinasjon av klasseledende teknologi, ekspertise, tjenester og støtte.

  Dette gjelder hele automasjonsparadigmet, fra ekstern SCADA og telemetri, gjennom PLS/PAC, for komplette automasjonssystemer.

  Viktigste fordeler

  > Sikre produksjonen og beskytt ressursene med høyt pålitelige automasjonsløsninger
  > Oppretthold driften gjennom raskere identifisering av problemer, og problemløsning gjennom rollebaserte systemer

  > Oppnå den laveste totale eierkostnaden gjennom vår fremtidssikre filosofi og utvikling
  > La selskapet koble til prosessautomasjonssystemer for full kontroll over virksomheten

  Prosessikkerhet

  Du trenger en velprøvd løsning for prosessikkerhet som hjelper deg med å håndtere risiko, unngå uforutsett nedetid og maksimere prosessoppetid. Sikkerhetssystemet må kunne tilby et bredt utvalg av kritiske bruksområder, inkludert håndtering av elektrostatisk utlading, brann og gass osv.

  Life is on | Schneider Electric
  • EcoStruxure Foxboro DCS

   Lær hvordan EcoStruxure Foxboro DCS bidrar til stabil levering av målbart høyere driftslønnsomhet på en sikker måte, med 100 % avkastning på investeringen på under et år.

  Uthevet tilbud: EcoStruxure Tricon CX

  Tricon CX er den nyeste SIS-kontrolleren som bruker de utprøvde systemene Tricon og Trident Safety Integrity Level 3 (SIL3). Tricon CX gir overlegen drift og oppetid ved anlegget, og høy produktivitet i en kompakt enhet.

  > Finn ut mer

  > Innebygd integritet og tilgjengelighet 
  > Feiltolerant drift
  > Høy kapasitet – over 1 million I/O-punkter
  > Raske skannetider (fra 10 millisekunder) 
  > Avansert inngangs-/utgangsovervåking og kontrollfunksjoner 
  > Enkel diagnostikk for status- og feilanalyse

  Løsning

  Det er vår prioritet å beskytte mennesker og eiendom mens vi oppfyller og overgår produksjonsmålene gjennom maksimal oppetid i prosessene.

  Vi leverer pålitelige og sikre operasjoner som oppfyller kravene i miljøstandarder og lovfestede krav.

  Viktigste fordeler

  > Systemer beregnet for bruk ved nødstopp eller andre kritiske bruksområder som krever sikkerhetsintegritetsnivå 1, 2 eller 3.
  > Høy tilgjengelighet: Patentert feiltolerant TMR-kontroller kan drive opptil tre hovedprosessorer for å sikre uavbrutt kontroll

  > Lave vedlikeholdskostnader: Programvareverktøy med omfattende innebygd diagnostikk som automatisk finner feil i utskiftbare feltmoduler

  Måling og instrumentering

  Våre feltenheter er valgt for krevende bruksområder innenfor olje og gass som krever nøyaktige målinger av trykk, temperatur, flyt, nivå og væskeanalyse og ventilposisjonering.

  Life is on | Schneider Electric

  Løsninger:

  Våre feltenheter er et viktig valg for olje- og gassprodusenter som ønsker konkurransefortrinn, lavere driftskostnader og høyere fortjeneste.

  Vi tilbyr unike måleløsninger som gjør store forskjeller i kritiske bruksområder på oljefelt.

  Viktige fordeler og differensiering:

  > Målbare resultater i sanntid og optimalisert brønnproduksjon
  > Idriftsetting og drift med lave kostnader og uslåelig levetid for ressursene

  > Kompatibelt med eksisterende instrumenter og førsteklasses brukervennlighet
  > De lengste garantiene og laveste eierskapskostnadene, og fullt integrert strøm

  Tilbake til oversikt over landløsninger

  Tilbake til onshore

  Chat tilgjengelig

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.