Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Default Alternative Text

  Smarte integrerte operasjoner for olje- og gassfelt

  Smarte olje- og gassfeltløsninger optimaliserer oljefeltet gjennom styring av prosesser over og under overflaten, prosessforbedringer og ressursplanlegging.  Schneider Electric tilbyr flere programvarebaserte løsninger på forbedringsområdene som inkluderer energi, prosesser, ressurser, infrastruktur, brønner, leveringskjede og databehandling.

 • Computer Network, Abstract

  Nytt, enestående utvalg av programvare for teknologi og industri

  Schneider Electric og AVEVA går sammen for å kunne tilby deg en bransjeledende portefølje med programvare for teknologi og industri.

  Finn ut mer
 • Men in hard hats viewing computer system overview on monitors

  Den digitale forvandlingen som styrker lønnsomheten

  Gi arbeidsstyrken det de trenger for å fatte bedre driftsbeslutninger og forretningsbeslutninger i sanntid. Se våre live webcasts for å lære hvordan man effektiviteten og produktiviteten i olje- og gassindustrien kan forbedres.

  Se on-demand webcasts Les rapporten
 • Default Alternative Text

  Oppdag livssyklustjenester

  Finn ut hvordan våre neste generasjons overvåkningstjenester leverer prediktive analyser for å hjelpe deg med å få best mulig utnyttelse av kritiske ressurser gjennom hele livsløpet.

  + Livssyklustjenester

  Databehandling

  Olje- og gassprodusenter har komplekse og intensive dataprosesser. For å opprettholde lønnsomheten ved endringer i trender, politikk og retningslinjer må du sørge for riktig håndtering av disse dataprosessene, slik at alle har rett tilgang til riktig informasjon.

  Life is on | Schneider Electric

  Løsning

  Schneider Electrics databehandlingsløsning er basert på Wonderware System Platform og relaterte løsninger. Å hjelpe kundene med å få oversikt over dataene og forvandle dem til innsikt for å forbedre driften er avgjørende for oppdraget vårt.

  Med våre løsninger kan kundene takle utfordringer ved store datamengder, sikre uniforme data og datakvalitet, og eliminere geografiske barrierer med en felles datastruktur.

  Fordeler og differensiering

  > Datafiltrering fra nesten alle mulige datakilder: sensorer, PLS-er, modelleringsprogramvare
  > Sikre datakvalitet og dataintegritet
  > Overvåk og rapporter alle alarm- og hendelsestilstander

  > Lagre alle historiske data
  > Sørg for at alle roller og fagfelt kan dele og kommunisere mellom ulike steder

  Produksjonsledelse

  Optimalisering av oppstrøms produkt krever riktig balansering av kortsiktige og langsiktige behov. Wonderware-løsninger gir operasjonsteknikere informasjonen de trenger for å møte produksjonskravene.

  Life is on | Schneider Electric

  Løsninger

  Løsningene våre gir teknikere analysene de trenger for å se den langsiktige avkastningen på ressursene og for å opprettholde utvinningsgraden på feltet. De hjelper også vedlikeholdspersonell med å sørge for trygge og effektive fasiliteter, med nye funksjoner for å håndtere utskiftinger, reservedeler og avbrudd.

  Med den siste sky- og mobilteknologien støtter Wonderware alle roller ved å redusere tiden og de geografiske barrierene for samarbeid.

  Fordeler og differensiering

  > Sammenstill data for beslutningstakere raskt
  > Administrer geografisk spredte operasjoner
  > Forutse problemer og utfordringer, og advar om eksisterende problemer
  > Integrer produksjonsplanlegging og vedlikehold for å overholde tidsplaner

  > Maksimer samsvar med beste praksis og reguleringer for sikkerhet, produksjon og miljøvern
  > Effektiviser driften
  > Ha en responsiv forsyning for å møte etterspørselen

  Energistyring

  Schneider Electric Onshore Production Energy Management Solution har fokus på strømdistribusjon på feltet. Med kundeutfordringer som inkluderer produksjonsutsettelser, kostnadsøkninger knyttet til vedlikehold, administrasjon av avbrudd, stadig høyere energikostnader, og miljøkonsekvenser.

  Life is on | Schneider Electric

  Løsning

  Plattformene våre gir en integrert løsning på energiforvaltning som sikrer optimal forsyning og distribusjon for effektiv produksjon.

  Systemet vårt for distribusjonsstyring med systemer for administrasjon av avbrudd og Resource Advisor er kombinert i en samlet løsning som gir de følgende fordelene:

  Fordeler og differensiering

  > Reduser produksjonsutsettelser som skyldes strømbrudd og vedlikeholdsoperasjoner
  > Minimer drifts- og vedlikeholdskostnadene for strømnettet
  > Bedre administrasjon av strømnett etter strømbrudd
  > Minimer energikostnadene og miljøbelastningen

  > Synliggjøring av energi som kan spores med sentralisert overvåking, kontroll og strømstyring
  > Sikre oppetid for kritiske applikasjoner med generatorstyring og lastkutting
  > Besparelser på driftsutgifter og kapitalinvesteringer, lavere behov for deler gjennom smartere utnyttelse av ressursene

  Løsning for forvaltning av anleggsmidler

  Riktig forvaltning av anleggsmidler for landproduksjon maksimerer ytelsen til produksjonsmidlene på overflaten, med minimale avbrudd og kontrollerte kostnader.

  Life is on | Schneider Electric

  Løsninger

  Schneider Electric Fixed Assets Management har riktig kombinasjon av programvare, mobile plattformer og tjenester.

  Det løser utfordringene knyttet til tilgjengelighet av produksjonsmidler, utfordringer ved tidsplaner, tilgjengelige ressurser og administrasjon av reservedeler.

  Fordeler og differensiering

  > Sikkerhet og samsvar
  > Optimal levetid og minimal nedetid

  > Planlagt nedetid for å unngå svikt
  > Forebyggende vedlikehold og varsler om unormale situasjoner

  Brønnledelse

  Brønnledelse lar selskapene sette sammen en uniform visning av brønndata på tvers av systemer og forretningsprosesser, og muliggjør rask tilgang til produksjonsinformasjon på en konsolidert måte som er tilgjengelig for ledere, petroleumsingeniører og geologer.

  Life is on | Schneider Electric

  Løsninger

  Artificial Lift Advisor er en samlet versjon av ulike SE-programvareplattformer med spesifikk industriapplikasjonsutvikling som løser disse viktige utfordringene:

  > Begrenset tilgang til utstyrsstatus.
  > Hyppige inngrep på brønnstedet
  > Sporadisk informasjon om produksjonsfeltet
  > Tapte muligheter til å forbedre design av kunstig løft
  > Flaskehalser for produksjon ved fasilitetene
  > Samsvar med lover og regler

  Fordeler og differensiering

  Artificial Lift Advisor sporer hver brønn på feltet og administrerer drift, service, feil og produksjonshistorikk, og optimaliserer konfigurasjonen for bedre brønnutnyttelse gjennom verktøyet for brønnmodellering og -simulering.

  > Gir lavere kapitalutgifter knyttet til sky-/vertsinfrastruktur
  > Data i sanntid øker produksjonsoptimalisering til datadeling
  > Bedre sikkerhet for ansatte
  > Enklere og mer effektiv lovpålagt rapportering

  Tilbake til oversikt over landløsninger

  Tilbake til onshore

  Chat tilgjengelig

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.