Merkene våre

Velg din lokasjon

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Løsninger

Konstant overvåking av kontrollsløyfeytelsen for å raskt identifisere og gi forslag til korrigering av problemer som sløyfeoscillasjon, dårlig innstilling, ventilhvilefriksjon, sensorfeil osv., som alt kan føre til dårlig prosessytelse og/eller prosessforstyrrelser og/eller ikke-planlagte avbrudd.
Forbedringen av datakvalitet, kontekst, punktlighet og effektiv visualisering for løsningsarkitektur lar kundene løse problemer med for mye data, sørge for konsekvente data og datakvalitet, og eliminere geografiske barrierer med en felles datastruktur.

Fordeler og differensiering

> Skap distraksjonsfrie miljøer med enklere betjening som forhindrer operatørutmattelse
> Håndter komplekse, tekniske oppgaver med full informasjon for å opprettholde prosessen innenfor sikkerhetsmarginene
> Datafiltrering fra nesten alle datakilder: sensorer, PLS-er, modelleringsprogramvare
> Sikring av datakvalitet og -integritet, og lagring av alle historiske data
> Overvåk og rapporter alle alarm- og hendelsesforhold
> Lar alle roller og fagområder dele og kommunisere mellom ulike steder
> Mer effektive og lønnsomme operasjoner
> Forstå hvordan operasjonen fungerer under ulike omstendigheter for å identifisere tiltak for ytelsesforbedring
> Forutse lønnsomheten av foreslåtte endringer

Uthevet tilbud: EcoStruxure Profit Advisor

Datahåndteringsløsningene våre gir deg distraksjonsfrie miljøer og forenkler operasjonene for å forhindre utmattede operatører, samtidig som de håndterer komplekse tekniske oppgaver med full informasjon for å holde prosessen innenfor sikkerhetsmarginene.

> Få mer informasjon
Forbedringen av datakvalitet, kontekst, punktlighet og effektiv visualisering for løsningsarkitektur lar kundene løse problemer med for mye data, sørge for konsekvente data og datakvalitet, og eliminere geografiske barrierer med en felles datastruktur.
two young engineers smiling while discussing in the control room

Spesifikasjonsark

Gi arbeidsstyrken det de trenger for å forbedre den operasjonelle lønnsomheten. På en sikker måte.

An engineer at a factory

Brosjyre

Wonderware systemplattform: Integrerer mennesker, prosesser og informasjon

Life is on | Schneider Electric

Wonderware Historian

Life is on | Schneider Electric

Wonderware Intelatrac

Life is on | Schneider Electric

Arbeidsflytautomatisering

Life is on | Schneider Electric

Operasjonell plattform

Løsninger

Prosessdesign: Ingeniører kan bruke prosessdesignverktøy til å kontinuerlig evaluere og forbedre prosesser, noe som kan redusere den generelle risikoen og kapitalkostnadene gjennom anleggets livssyklus. SimScis industrielle programvare inkluderer prosessdesignverktøy som kreves for å tenke gjennom viktige faktorer som samsvar, lønnsomhet og sikkerhet samt muligheten til å kommunisere med andre vanlige applikasjoner.
Simuleringsporteføljen gir deg industriprogramvare som kontroll- og feltoperatører kan bruke til å gjennomføre tekniske utviklingsstudier, kontrollere DSC, ESD/SIS i sikre miljøer for å sikre anleggets operabilitet samt prøve ut oppstartsscenarier uten risiko for tapt produksjon. Schneider Electrics simuleringsprogramvare har også opplæringssimulatorer for operatører, som gir en unik opplæringsopplevelse for mange av personellet ved anlegget.

Fordeler og differensiering

> Forbedre produksjonen ved anlegget gjennom optimalisering av eksisterende prosesser
> Evaluer prosessforbedringer nøye, før iverksetting av kapitalkrevende prosjekter
> Vurder, dokumenter og etterlev miljøkravene på en kostnadseffektiv måte
> Raskere feilsøking i prosesser Oppdag og løs problemer med flaskehalser
> Effektiv opplæring av operatører ved anlegget

Uthevet tilbud: Avansert prosesskontroll (SimSci APC)

Avansert prosesskontroll fra AVEVA er omfattende prediktiv kontrollprogramvare som forbedrer prosesslønnsomheten ved å styrke kvaliteten, øke produksjonen og redusere energiforbruket. Den bruker topp moderne teknologi til å sette opp automatiske kontrollsystemer som reduserer variasjoner i kontrollsløyfeytelsen, for å muliggjøre drift tettere opp mot produktstrømmenes spesifikasjonsgrenser. Den forlenger også katalysatorens levetid gjennom bedre styring av reaktorens driftsvilkår i hydroprosesseringsenheter og katalytiske reformere.

> Utforsk vår komplette SimSci-løsning
> 3–5 cent forbedring per fat for destillasjonsenheter
> 1 –12 cent forbedring per fat for katalytiske spaltingsenheter
> 10–15 cent forbedring per fat for alkyleringsenhet
> 1–3 cent forbedring per fat for hydroprosesseringsenheter
> 6–8 cent forbedring per fat for katalytiske reformere
> 8–10 cent forbedring per fat for koksenheter

Uthevet tilbud: Turbomaskinerikontroll

En veldig viktig kapitalinvestering ved anlegget, turbinoppgraderinger, styrker både ytelsen og sikkerheten. Ikke-planlagt nedetid kan medføre betydelige kostnader som følge av tapt produksjon og reparasjoner. Våre pålitelige turbomaskinerikontroller (TMC-er) beskytter turbiner og styrker produktiviteten, sikkerheten og livssyklusen.

> Utforsk vår komplette SimSci-løsning
> Muliggjør kontroll over hovedluft- og våtgasskompressorer i katalysering for å oppnå sikker og stabil, optimalisert ytelse i dette kostbare utstyret
> Muliggjør kontroll over resirkuleringsgasskompressoren i hydroprosessering for at dette dette kostbare utstyret skal oppnå sikker og stabil, optimalisert ytelse
> Forbedringer = 0,5–1,0 % reduksjon i nedetid ved raffineriet ved å unngå problemer med roterende utstyr; 5–10 % lavere energiforbruk i roterende utstyr

Uthevet tilbud: SimSci prosessmodellering og -optimalisering

SimSci gir deg applikasjoner for å forbedre kjemisk prosessdesign og ressursutnyttelse med integrert simulerings-, optimaliserings-, opplærings- og prosesskontrollprogramvare og -tjenester som er vanlig i prosessdesign, operasjonell analyse og kontroll i petroleumraffinering, petrokjemiske prosesser, naturgass og polymerindustri.

> Utforsk vår komplette SimSci-løsning
> En felles livssyklussimuleringsplattform som digitaliserer, lager strategier og simulerer driften av anlegget
> Lar personellet ved anlegget identifisere ytelsesforbedrende tiltak
> Indikerer ytelsen og informerer operatørene når beslutningene deres gjør virksomheten mer lønnsom
> Hjelper arbeiderne med å konsentrere seg og fokusere på handlingene som gir den beste økonomiske avkastningen
> Forutser lønnsomheten til endringer som prosessingeniørene foreslår, noe som gir betydelig lavere prosjektrisiko og reduserer avfall

Uthevet tilbud: DYNSIM dynamisk simulering

DYNSIM Dynamic Simulation er en omfattende, dynamisk prosessimulator som lar brukerne løse de dynamiske utfordringene ved design og drift av moderne prosessanlegg på en sikker og lønnsom måte. Som et hjelpemiddel i prosessdesign, kontrollgodkjenning og design av kontrollsystemer bidrar DYNSIM Dynamic Simulation til forbedringer av prosesslønnsomheten og lavere kapitalinvesteringer. DYNSIM Dynamic Simulation opplæringssimulator for operatører gir tryggere drift og forbedrer ytelsen og produktiviteten.

> Utforsk vår komplette SimSci-løsning
> Forbedringer på 1–2 cent per fat og 0,5–1,0 % høyere kapasitetsutnyttelse
> Forbedre operatørenes evne til å raskt og på riktig måte respondere på prosessproblemer og forstyrrelser
> Unngå ikke-planlagt stans som kan koste millioner av kroner per tilfelle, eller enda verre, katastrofale feil som kan skade mennesker, miljø og prosessutstyr
business people doing the statistical analysis during a meeting

Blogg

Nye simuleringsverktøy senker driftskostnadene for olje- og gasselskaper.

man working in computer in digital screen

Webcast-serie

En serie on-demand opptak som beskriver industriapplikasjoner og verdien av prosessimuleringsprogramvare i optimalisering av prosessdesign, simulering, opplæring og prosesser.

Finn produkter og løsninger

Petrokjemisk anlegg i solnedgang, sett forfra

Utvikle, handle, bygge

Life is on | Schneider Electric

ROMeo prosessoptimalisering

Life is on | Schneider Electric

Kunnskapsledelse om råolje på organisasjonsnivå

Life is on | Schneider Electric

Spiral

Life is on | Schneider Electric

PRO/II Process Engineering

Løsninger

Fra smart instrumentering til løsninger for administrasjon av eksterne fasiliteter og rådgivningstjenester – en rekke teknologier brukes til å automatisere og optimalisere systemer for driftsledelse.
Mer automasjon og operasjonell ytelse reduserer kostnadene for operasjonene, samtidig som det forbedrer sikkerhetsmessig samsvar og forretningsresultater.

Fordeler og differensiering

> Fastslå om blandet råolje gir de mest lønnsomme operasjonene basert på råoljekostnader, operasjonelle funksjoner, forventet produktetterspørsel og priser
> Rigorøse prosess- og utstyrsmodeller på nett muliggjør beregning av settpunkter for de avanserte prosesskontrollerne som gir den største økonomiske gevinsten med tanke på å maksimere merverdien eller redusere kostnadene for drift av råoljedestilleringsenhet og katalytisk spaltingsenhet
> Diagnostiser rotårsakene til svekket prosessytelse og økonomi
> Strømlinjeformet arbeidsflyt i planlegging og drift
> Online-måling av egenskapene til blandet bensin og diesel for bruk i kontroll av blandeegenskaper og kvalitetssertifisering for sluttprodukt

Uthevet tilbud: Spiral Suite

Spiral Plan lar raffineriene se om blandet råolje gir de mest lønnsomme operasjonene basert på råoljekostnader, de eksisterende operasjonelle egenskapene, forventet produktetterspørsel og priser.

Spiral Crude Assay Data Management lar raffineriene se om blandet råolje kan prosesseres uten at det skader utstyr og/eller forårsaker ytelsesproblemer.

> Utforsk hele utvalget av Spiral Suite
Spiral Schedule lar raffinerier operere på måter som ikke forårsaker inventarproblemer, f.eks. for liten eller stor beholdning, der begge delene kan tvinge raffineriets kapasitetsutnyttelse til å reduseres.

Fordeler = Titalls millioner dollar i året – Hundrevis millioner av dollar i året (avhengig av raffinerikapasitet og gjennomsnittlig kompleksitet ved raffineriet)

Uthevet tilbud: ROMeo prosessoptimeringsløsning

Online rigorøse prosess- og utstyrsmodeller muliggjør beretning av settpunkter for de avanserte prosesskontrollerne som gir den største økonomiske gevinsten med tanke på å maksimere merverdien eller redusere kostnadene ved drift av destillasjon og katalytisk spalting. I tillegg muliggjør kinetikk- og utstyrsmodeller beregning av settpunkter for de avanserte prosesskontrollerne som gir den største økonomiske gevinsten med tanke på å maksimere merverdien eller redusere kostnadene ved drift av katalytisk spalting.

> Oppdag ROMeo prosessoptimalisering
> 8–10 cent forbedring per fat for enheter for alkylering og katalytisk spalting
> 2–4 cent forbedring per fat for råoljedestilleringsenhet
> Reduserer hydrogenforbruket og oppnår ønsket nivå av svovelreduksjon i behandlet drivstoff med en forbedring på 1–3 cent per fat
> 3–5 cent forbedring per fat for katalytisk reformer

Uthevet tilbud: Automated Rigorous Performance Monitoring

ARPM™ er ytelsesovervåkingsmodulen i SimScis bransjeledende ROMeo Online Performance Suite. Online rigorøse prosess- og utstyrsmodeller kan brukes til å redusere energiforbruket i oljebrenneren ved å fastslå hvilke varmevekslere for innmatingsprodukt som har størst innvirkning på å redusere varmeenergien til råoljematingen pga. tilgroing. Ved bruk av sanntidsdata fra anlegget og simuleringsmodeller kan ARPM utvinne validert informasjon om prosess og utstyr.

> Finn ut mer om ARPM
> Diagnostiser rotårsakene til svekket prosessytelse og økonomi
> Fastslå svekkelse
> Forutse vedlikeholdsbehovet
> Overvåk utstyrets ytelse i forhold til design
> Identifiser defekte instrumenter for å løse prosessproblemer raskt
> Utnytt intelligente myke sensorfunksjoner til å beregne umålte prosessparametere
> Spor den faktiske ytelsen mot planen og forstå avvik

Uthevet tilbud: Eksterne raffinerifasiliteter

Fra smart instrumentering til løsninger for administrasjon av eksterne fasiliteter og rådgivningstjenester – en rekke teknologier brukes til å automatisere og optimalisere systemer for driftsledelse for tankanlegg og terminal. Mer automasjon og operasjonell ytelse reduserer kostnadene for tankanlegg- og terminaloperasjonene, samtidig som det forbedrer sikkerhetsmessig samsvar og forretningsresultater. Dette kan forbedre driftsresultatet for eksterne raffinerifasiliteter og terminaler med opptil 0,05 til 0,30 dollar per fat.

> Våre løsninger
> Strømlinjeforme arbeidsflyten i planlegging og drift
> Færre hendelser (forurensning, søl, utslipp)
> Bedre operasjonell effektivitet og logistisk fleksibilitet
> Bedre inventar-/utvinningsregnskap og beholdningstapskontroll
> Automatisert og presis overvåking og rapportering av tankutslipp
> Minimering av kvalitetsmargin, etterblanding, inventar og demurrage
> Online sertifiseringsfraskrivelser
> Reduserte planlagte vs. faktiske gap
Two Engineers working in a factory

Brosjyre

Inventar-, bevegelses- og blandingsstyring for eksterne raffinerifasiliteter og terminaloperasjoner.

water pipeline factory

Brosjyre

Integrert operasjonsledelsesløsning for raffinering.

Utvalgte produkter og løsninger

Life is on | Schneider Electric

Spriral Suite

Life is on | Schneider Electric

Tilleggsinformasjon om administrasjon av eksterne fasiliteter

Life is on | Schneider Electric

Historiker

Life is on | Schneider Electric

Mobilitet

Løsninger

Schneider Electrics løsninger integreres tett med operasjonene dine for å gi målbare ytelsesforbedringer og følge opp energistrategien din. Disse løsningene inkluderer business intelligence i sanntid, ressursutnyttelsesledelse og produksjonsoptimalisering.
Schneider Electric kan også designe og implementere holistiske løsninger som skaper en kultur for å maksimere og akselerere energiutnyttelsen, for besparelser på opptil 15 %.

Fordeler og differensiering

> Styrker personell- og eiendelssikkerheten med innebygde sikkerhetsfunksjoner
> Strømlinjeformet beslutningstaking med tilgjengelighet av omfattende data
> Styrk tilgjengeligheten gjennom redundans og cybersikkerhet
> Reduser kostnadene via minimert nedetid og optimalisert energi
> Sømløs integrasjon av hele det elektriske fordelingssystemet og prosesskontrollsystemet
> Skalerbar og interoperabel løsning
> Maksimal energitilgjengelighet med intelligent, rask lastutkobling og gjenoppretting

Uthevet tilbud: Automated Rigorous Performance Monitoring

ARPM™ er ytelsesovervåkingsmodulen i SimScis bransjeledende ROMeo Online Performance Suite. Online rigorøse prosess- og utstyrsmodeller kan brukes til å redusere energiforbruket i oljebrenneren ved å fastslå hvilke varmevekslere for innmatingsprodukt som har størst innvirkning på å redusere varmeenergien til råoljematingen pga. tilgroing. Ved bruk av sanntidsdata fra anlegget og simuleringsmodeller kan ARPM utvinne validert informasjon om prosess og utstyr.

> Les mer
> Diagnostiser rotårsakene til svekket prosessytelse og økonomi
> Fastslå svekkelse
> Forutse vedlikeholdsbehovet
> Overvåk utstyrets ytelse i forhold til design
> Identifiser defekte instrumenter for å løse prosessproblemer raskt
> Utnytt intelligente myke sensorfunksjoner til å beregne umålte prosessparametere
> Spor den faktiske ytelsen mot planen og forstå avvik

Uthevet tilbud: EcoStruxure Resource Advisor

Schneider Electrics skybaserte bærekraft- og energistyringsapplikasjon gir deg umiddelbar og sikker tilgang til energi- og miljøinformasjon for bedriften din.

> Les mer
Fra beregninger på konsernnivå til detaljerte data fra anlegget, slik at du kan måle, spore, oppsummere, syntetisere og dele ressursforsynings-, forbruks- og ytelsesdata i hele organisasjonen. Du kan da ta informerte beslutninger basert på validerte, testede data. Alt fra et samlet, sikkert område.
man repairs gear system

Brosjyre

Sikker og pålitelig energi for olje- og gassoperasjoner.

woman attending to crops

Rapport

Grønnere oljestrategier for bærekraft og lønnsomhet.

Utvalgte produkter og løsninger

Life is on | Schneider Electric

Ekstern energiovervåkning

Lyn, energieffektivitet, distribusjon av elektrisk strøm.

Resource Advisor

Løsninger

Omfattende løsninger for administrasjon av ressursutnyttelse fra Schneider Electric, for alt turbomaskineri ved prosessanlegget og anleggsmidler, hjelper industriorganisasjoner med å komme ett skritt nærmere perfekt ressursutnyttelse.
Ulike typer prosessutstyr trenger ulike analysemetoder for tilstandsovervåkning, samtidig som kompleksiteten i kjemisk prosessutstyr, turbomaskiner, pumper, elektriske motorer og apparater må vurderes som farlige, og situasjoner kan raskt utvikle seg uoppdaget, mens ikke-planlagte avbrudd kan bli ekstremt kostbare.

Fordeler og differensiering

> Automatiserte «øyne» for alle ressursene ved anlegget
> Systemdiagnostikk og planlegging sikrer vedlikeholdsplanlegging med bestilling av de riktige delene til riktig tid
> Bedre pålitelighet og færre kostbare nødsituasjoner.
> Omfattende data om utstyrets operasjonelle historikk er tilgjengelig for gjennomgang

Uthevet tilbud: Avantis PRiSM prediktiv ressursanalyse

Prediktiv ressursanalyse hjelper organisasjonen med å oppnå den høyeste avkastningen på kritiske ressurser ved å støtte programmer for prediktivt vedlikehold (PdM). Avantis® PRiSM er en løsning for prediktiv analyse som oppdager potensielle helse- og/eller ytelsesproblemer i både roterende utstyr og anleggsmidler (f.eks. varmevekslere) dager, uker eller måneder før feilen oppstår.

> Utforsk vår komplette Avantis-løsning
> Applikasjonen bruker historiske driftsdata til å beregne normale «driftssignaturer» fra ressursenes adferd og bruker sanntidsdata til å sammenligne faktiske med forventede driftssignaturer for å fastslå om den faktiske adferden avviker fra forventet adferd
> Mange fordeler, fra hundretusener dollar per år til millioner av dollar per år (avhengig av enhetens kapasitet og rotasjonsutstyrets størrelse)

Uthevet tilbud: EcoStruxure Asset Advisor

EcoStruxure Asset Advisor forvandler data fra strømfordelingssystemet til beslutningsinformasjon og bidrar til å administrere og opprettholde utstyrets stand gjennom skybasert prediktiv analyse og ekspertise. Du vet akkurat hvilket utstyr som trenger service eller må skiftes ut, slik at du kan planlegge utgiftsplanlegging proaktivt.

> Oppdag EcoStruxure Asset Advisor
> Finn den konfigurasjonen som passer best til dine kritiske behov, og koble smart-utstyret ditt til Asset Advisors skybaserte plattform
> Data utvinnes og lagres sikkert med topp moderne cybersikkerhetsløsninger for punktlige beregninger av ressursspesifikke algoritmer og regler
> Service Advisors overvåker utstyret ditt og gir rikere dataanalyser, slik at du bedre kan forutse problemer og identifisere optimaliseringsområder i vedlikeholdsplanene
> Med Schneider Electrics fjernstøtte får du beslutningsinformasjon, slik at du kan planlegge utførelsen ved anlegget med vår lokale støtte.

Uthevet tilbud: DYNSIM simulator for operatøropplæring

DYNSIM Dynamic Simulation er en omfattende, dynamisk prosessimulator som lar brukerne løse de dynamiske utfordringene ved design og drift av moderne prosessanlegg på en sikker og lønnsom måte. Som et hjelpemiddel i prosessdesign, kontrollgodkjenning og design av kontrollsystemer bidrar DYNSIM Dynamic Simulation til forbedringer av prosesslønnsomheten og lavere kapitalinvesteringer. DYNSIM Dynamic Simulation opplæringssimulator for operatører gir tryggere drift og forbedrer ytelsen og produktiviteten.

> Les mer
> Forbedre operatørenes evne til å respondere raskt og riktig på prosessproblemer og forstyrrelser
> Fordel = unngå ikke-planlagte avbrudd som kan koste flere hundre tusen dollar per tilfelle, eller enda verre, katastrofale feil som kan skade mennesker, miljø og prosessutstyr
> Gevinst = 1–2 cent per fat, og 0,5–1,0 % bedre kapasitetsutnyttelse

Uthevet tilbud: EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

Datahåndteringsløsningene våre gir deg distraksjonsfrie miljøer og forenkler operasjonene for å forhindre utmattede operatører, samtidig som de håndterer komplekse tekniske oppgaver med full informasjon for å holde prosessen innenfor sikkerhetsmarginene.

> Les mer
Forbedringen av datakvalitet, kontekst, punktlighet og effektiv visualisering for løsningsarkitektur lar kundene løse problemer med for mye data, sørge for konsekvente data og datakvalitet, og eliminere geografiske barrierer med en felles datastruktur.
employees in factory

Brosjyre

Avantis® PRiSM er en prediktiv eiendelsanalyseløsning som kan gi tidlige advarsler og diagnose av utstyrsproblemer dager, uker eller måneder før feil oppstår.

pipeline in factory

Rapport

Avantis® Condition Manager® er en unik, intelligent tilstandsstyringsløsning som samler inn og analyserer diagnoser i sanntid fra alle produksjonsmidler.

Utvalgte produkter og løsninger

Life is on | Schneider Electric

EcoStruxure Asset Advisor

Lyn, energieffektivitet, distribusjon av elektrisk strøm.

EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

Life is on | Schneider Electric

Ressursytelseshåndtering

Lyn, energieffektivitet, distribusjon av elektrisk strøm.

Strategi for ressursytelse

Lyn, energieffektivitet, distribusjon av elektrisk strøm.

Industriell informasjonsledelse

Lyn, energieffektivitet, distribusjon av elektrisk strøm.

Ressursanalyse

Lyn, energieffektivitet, distribusjon av elektrisk strøm.

Hjelpemidler for ansatte

Løsninger

Operatøropplæringssimulatorer (OTS) brukes som avanserte opplæringsverktøy som gir unge operatører ferdighetene de trenger for å kjøre en prosess eller et anlegg. Dagens operatører kjører oppdragskritiske prosesser i milliardvirksomheter, der feil kan bli veldig kostbare med tanke på sikkerhet, tilgjengelighet og lønnsomhet. Prosessdesign: Ingeniører kan bruke prosessdesignverktøy til å kontinuerlig evaluere og forbedre prosesser, noe som kan redusere den generelle risikoen og kapitalkostnadene gjennom anleggets livssyklus. SimScis industrielle programvare inkluderer prosessdesignverktøy som kreves for å tenke gjennom viktige faktorer som samsvar, lønnsomhet og sikkerhet samt muligheten til å kommunisere med andre vanlige applikasjoner.
Operatørene lærer hvordan de kan styre et raffineri i et trygt, virtuelt kontrollrom som simulerer responser til ulike scenarier. Dette gir mye bedre operatørproduktivitet. Lærlinger lærer for eksempel å reagerer riktig når en lignende situasjon oppstår ved det aktuelle anlegget.

Fordeler og differensiering

Operatøropplæringssimulatorer gir bedre situasjonsbevissthet om ressursenes tilstand for maksimal ressursutnyttelse i organisasjonen og lavere vedlikeholdskostnader, mens AR/VR-fokusert opplæring er et tredimensjonalt utviklingsverktøy som bruker virtuell virkelighet (VR) til å koble sammen kontrollromoperatører, vedlikeholds-, og feltpersonell i et felles, realistisk læringsmiljø.
> Støtter innsamling av kunnskap og overføring av beste praksis > Øker operatørenes og feltpersonalets effektivitet
> Kortere oppstarts- og idriftsettingstider
> Færre kostbare, unngåelige feil
> Forhindrer unødvendig vedlikehold og reparasjoner

Uthevet tilbud: Aveva Engage

Visualiser dine digitale ressurser øyeblikkelig med et unikt, enkelt berøringsgrensesnitt. AVEVA Engage kombinerer imponerende Ultra-High Definition (UHD) visualisering av full modell med øyeblikkelig, berøringsstyrt tilgang til kontekstfiltrert informasjon for å sette en ny benchmark for samarbeidsbasert støtte til tekniske beslutninger.

> Oppdag Aveva Engage
> Kombinerer enkel tilgang og forståelse med validert informasjon for å støtte tverrfaglig beslutningstaking gjennom prosjektets eller ressursens livssyklus.
> Utvider fordelene ved 3D-visualisering og informasjonsstyring for beslutningstakere på alle nivåer og i alle disipliner.
> Reduserer feil og forsinkelser ved å øke forståelsen av komplekse ressurser.
> Gir umiddelbar verdi gjennom rask utrulling og minimal brukeropplæring.
employees in factory

Brosjyre

Drive arbeidsstyrkeoptimalisering i olje og gass

pipeline in factory

Rapport

Løs utfordringene med design, idriftsetting, kontrollering og betjening av prosessannlegget på en sikker, pålitelig og lønnsom måte

Finn produkter og løsninger

Life is on | Schneider Electric

Simulatorer for operatøropplæring

Life is on | Schneider Electric

DYNSIM dynamisk simulering

Life is on | Schneider Electric

Opplæringssystemer med vekt på AV/VR

Life is on | Schneider Electric

Foxboro kontrollsimulering

Life is on | Schneider Electric

Triconex kontrollsimulering

Life is on | Schneider Electric

AVEVA Engage

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratis"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Vis"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerNO"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Trenger du hjelp?

Start her!

Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

Kontakt kundestøtten

Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

Hvor kan du handle?

Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

 Åpner i nytt vindu

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

 Åpner i nytt vindu

Kontakt salgsavdelingen

Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!