Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Water storage tanks, water and wastewater, water management.

  Terminalløsninger eksterne raffinerifasiliteter

  Raffinerimarginene faller globalt, og optimal ytelse og fleksibilitet er viktig for god drift. I dette miljøet blir området utenfor raffineriet viktigere enn noen gang.

 • Default Alternative Text

  Oppdag livssyklustjenester

  Finn ut hvordan våre neste generasjons overvåkningstjenester leverer prediktive analyser for å hjelpe deg med å få best mulig utnyttelse av kritiske ressurser gjennom hele livsløpet.

  + Livssyklustjenester

  Terminalløsninger eksterne raffinerifasiliteter

  SimSci™ løsninger for eksterne raffinerifasiliteter og industrielle tankanlegg gir nøyaktig, pålitelig og tilgjengelig informasjon om inventar og bevegelser, bevegelsesautomasjon og offline/online multi-bland-optimalisering som bidrar til å senke kostnadene, forbedre kvalitetsmarginen og forbedre drifts- og forretningsresultatene.

  Life is on | Schneider Electric

  Løsninger

  Inventarstyring og bevegelsesautomasjon forbedrer planleggingen og driftseffektiviteten, og reduserer faren for kontaminasjon, omprosessering og demurrage.

  Avstemming av massebalanse og inventarinformasjon gir mer nøyaktig beregninger av resultater og beholdningstapkontroll. Resultatene er lavere kostnader ved drift av tankanlegg, høyere ressursutnyttelse, mer nøyaktig inventarregnskap, bedre kontantstrømstyring og bedre kundetilfredshet.

  Fordeler

  Standardprogramvaretilnærmingen gir rask idriftsetting, funksjonsutvidelser og langsiktig bærekraft til den laveste eierkostnaden.

  Åpne bransjestandarder muliggjør integrering med eksisterende anleggs- og forretningssystemer, og gir like god, om ikke bedre, avkastning på eksisterende anleggsmidler og systemer.

  Oppdag flere innovative løsninger for alle deler av leveringskjeden i olje og gass.

  Finn ut mer

  Chat tilgjengelig

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.